Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Početna
O nama
Vijesti
Pozivi
Info dani / radionice
Horizont 2020
Kako pristupiti FP7
Učešće BIH u FP7
Traženje partnera
Arhiva FP
Arhiva FP5
Arhiva FP6
Arhiva FP7

uggs ugg sale ugg outlet cheap uggs ugg boots on sale 70% off ugg boots on sale 70% off ugg boots on sale 70% off ugg boots on sale 70% off north face outlet the north face outlet north face jacket north face north face clearance cheap north face jackets coach outlet coach purses coach factory coach handbags coach bags coach factory outlet coach wallets canada goose sale michael kors michael kors handbags michael kors outlet michael kors bags ugg boots uggs on sale uggs outlet cheap ugg boots ugg on sale ugg boots ugg boots uggs the north face outlet north face jackets north face jackets the north face the north face clearance cheap north face coach factory outlet cheap coach purses coach factory outlet coach handbags outlet coach diaper bag coach factory outlet online coach wallet canada goose jacket sale michael kors handbags michael kors handbags outlet michael kors outlet online mk bags uggs boots uggs sale ugg boots outlet ugg boots cheap ugg boots on sale ugg boots sale ugg on sale ugg sale north face outlet locations north face outlet cheap north face jackets north face jacket north face jacket clearance north face sale coach outlet online coach purse coach factory outlet online coach handbags sale coach bag coach factory coach mens wallet canada goose jacket michael kors outlet michael kors handbags on sale michael kors handbags outlet michael kors handbags ugg boots sale uggs for cheap uggs ugg sale ugg boots on sale north face rain jacket north face outlet north face jackets clearance north face outlet coach outlet store online coach purses on sale coach factory online coach handbag coach bags on sale coach outlet coach wallets for men canada goose outlet michael kors purses cheap michael kors handbags michael kors factory outlet michael kors diaper bag Coach Purse Michael Kors Outlet michael kors sale Michael Kors Outlet Store Michael Kors Handbags north face coats North Face Jackets Christian Louboutin Outlet Ugg Boots On Sale 70% Off Kate Spade Outlet Ralph Lauren Shirts Reebok Jordans For Sale Jordans For Women Rolex Watches supra for sale Cheap Coach Purses Michael Kors Outlet Online Sale 42.99 michael kors bags Michael Kors Outlet Stores Michael Kors Outlet north face winter coats North Face Outlet Christian Louboutin Ugg Boots On Sale Official Kate Spade Outlet Online Polo Shirt Reebok Shoes The New Jordans Womens Jordans Rolex Watches For Men supra shoes Coach Purse Outlet Online 80% Off Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping michael kors bags on sale Michael Kors Handbags Outlet Stores Michael Kors north face clearance Womens North Face Jackets On Sale Uggs On Sale For Women Kate Spade Shoes Polo Shirts For Men Reebok Outlet Wholesale Jordans Women Jordans Rolex Watches Outlet supras shoesŁ¬cheap supra shoes Coach Purses Outlet michael kors watches discount outlet cheap north face North Face Womens Boots Kate Spade Wallet Reebok Crossfit Shoes Future Jordans Jordan Shoes For Sale Rolex Watches For Sale Womens North Face Kate Spade Bags

fake oakleys for sale cheap authentic mlb jerseys cheap jerseys karen millen outlet moncler outlet usa via Tiffany Jewelry Outlet moncler outlet usa cheap nfl jerseys herve leger outlet wholesale nfl jerseys factory cheap nike jerseys moncler outlet usa oakley black friday moncler black friday cheap nba jerseys cheap jordans shoes cheap nhl jerseys china cheap nfl nike jerseys cheap christian louboutin shoes wholesale nhl jerseys for sale lululemon black friday wholesale mlb jerseys louboutin outlet 2015 oakley cyber monday 2015 oakley black friday wholesale christian louboutin cheap nike nfl jerseys cheap mlb jerseys Lululemon Sale Black Friday cheap jerseys online wholesale jerseys free shipping

Arhiva FP6

O FP6

Okvirni program (FP - Framework Programme) Evropske komisije je glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. On predstavlja okvir za aktivnosti na području nauke, istraživanja i inovacija na nivou EU.

Na prijedlog Evropske komisije, Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski parlament - traju pet godina, uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984. godine. Šesti okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (Sixth Framework Programme for Research and Technological Development - FP6) započeo je odlukom o usvajanju 3. juna 2002. godine, potpuno je operativan od 1. januara 2003. godine, a trajaće do 2006. godine.

Zasnovan na Ugovoru o osnivanju Evropske unije, Okvirni program ima dva strateška cilja: osnažiti naučnu i tehnološku bazu evropske industrije i povećati njenu međunarodnu konkurentnost, istovremeno promovirajući istraživačke aktivnosti koje podržavaju druge politike Evropske unije.

Ovi strateški ciljevi ostvaruju se kroz ideju evropskog istraživačkog prostora (European Research Area - ERA) , odnosno kreiranja internog evropskog tržišta istraživanja i znanja, koje ce omogućiti bolje korištenje postojećih istraživačkih kapaciteta i napora uloženih u istraživanje i razvoj u Evropi.

Ukupan budžet za FP6 iznosi 17.5 milijardi eura, iz kojih se sufinansiraju naučno-istraživačke i demonstracijske aktivnosti. Projekti koji se razmatraju za dodjelu sredstava (sufinansiranje) iz ovog fonda moraju imati vise učesnika iz vise zemalja (moraju biti "transnacionalni") i moraju zadovoljavati kriterijume naznačene u natječajima (pozivima za aplikacije).

Pravo na učešće u Okvirnim programima imaju sva pravna lica registrirana u skladu sa domaćim, međunarodnim ili evropskim zakonima. Najčešće su to istraživačke grupe sa univerziteta ili istraživačkih instituta, kompanije koje teze inovacijama, mala i srednja preduzeća, javna administracija (koja se bavi istraživačkom politikom ili menadžmentom javnih istraživanja).

U FP6 mogu učestvovati i fizička lica, ukoliko se radi o stipendijama ili osposobljavanju.

Struktura FP6

Kako bi bili postignuti ciljevi FP6, i dat doprinos stvaranju evropskog istraživačkog prostora, Šesti okvirni program strukturiran je oko tri osnovna pravca djelovanja:

- fokusiranje i integriranje evropskog istraživanja
- strukturiranje evropskog istraživačkog prostora
- jačanje temelja evropskog istraživačkog prostora


za uvecan prikaz kliknite na tabelu

za uvećan prikaz kliknite na tabelu

Pravila učešća

Evropski parlament i Vijeće EU zajednički donose odluku o pravilima koja propisuju praktičnu primjenu svih EU istraživačkih aktivnosti unutar Okvirnih programa. U njima su sadržane detaljne smjernice u vezi sa pitanjima kao sto su:

- tip i zemlja organizacija koje se mogu prijaviti za EU sufinansiranje
- minimalni broj partnera koji moraju biti uključeni u prijedlog projekta da bi projekt bio podoban za prijavu
- tip instrumenata koji ce se koristiti u FP
- vrste/tipovi sufinansiranja koji su predviđeni za pojedine aktivnosti
- principi evaluacije i selekcije prijedloga projekata
- pravila sklapanja ugovora s Evropskom komisijom za odobrene projekte
- pravila diseminacije i upotrebe rezultata istraživanja.


Nivo prava učešća zavisi od toga kojoj grupi pripada zemlja iz koje dolazi potencijalni učesnik. FP6 razlikuje 5 grupa zemalja i kategoriju međunarodnih organizacija (FAO, WHO, CERN i sl.):

- EU članice
- zemlje kandidati za EU članstvo
- pridružene zemlje, sa ili bez potpisanog Sporazuma o nauci i tehnologiji (Science and Technology Agreement)
- treće zemlje
- ostali.

EU članice i zemlje kandidati učestvuju bez ograničenja, dok ostale grupe imaju ograničenja, prije svega u mogućnosti sufinansiranja, dok je mogućnost pristupa učešću, ali bez sufinansiranja, gotovo neograničena.

Popis zemalja i grupa sastavni je dio Pravila FP6 i nalazi se na službenim stranicama CORDIS-a.

CORDIS

Community Research and Development Information System je informacijski servis Evropske unije za istraživanja i razvoj. Na ovim stranicama nalazi se baza podataka i drugi sadržaji o naučnim i tehnološkim programima EU. Obavijesti koje se nalaze na web stranicama CORDIS-a pomažu zainteresiranima u učešću u programima, pronalaženju partnera za naučnu saradnju, daju informacije o stipendijama, pružaju odgovor na pitanja o intelektualnom vlasništvu, informiraju o rezultatima naučnih istraživanja, itd.
Tu možete naći i detaljne informacije o učešću "trećih zemalja" u FP6. Mogućnosti i uslovi učešća pojedinih grupa također se posebno objavljuju u tekstu svakog pojedinačnog natječaja.

FP6 Instrumenti

Kako bi učestvovali u FP6, istraživači i drugi potencijalni predlagači projekata moraju usvojiti instrumente za FP6. Instrumenti predstavljaju tipove projekata i aktivnosti koje se implementiraju u FP6. Od instrumenta, tj. vrste projekta, zavisi način organizacije rada kao i finansiranja.

Na sve aktivnosti unutar FP6 ne mogu se primijeniti svi instrumenti. Detaljne informacije o instrumentima koje možete koristiti u pojedinim segmentima FP6 možete naći na ovoj stranici.

FP6 instrumenti su sljedeći:

Mreže vrhunskih naučnih dostignuća (Networks of Excellence, NoE)
Višepartnerski projekti s ciljem pružanja podrške naučnom i tehnološkom znanju u određenoj istraživačkoj oblasti, integriranjem kritične mase sredstava i znanja na evropskom nivou. Znanje i ekspertiza umrežuju se oko zajedničkog programa aktivnosti kojem je cilj osigurati progresivnu i trajnu integraciju istraživačkih kapaciteta projektnih partnera, istovremeno promovirajući nova znanja u području kojim se oni bave.

Integrirani projekti (Integrated Projects, IPs)
Višepartnerski projekti usmjereni prema ciljanim istraživanjima, čiji je očekivani rezultat "novo znanje" o novim proizvodima, procesima, uslugama, itd. Oni bi trebali okupljati kritičnu masu resursa, te doprinijeti jačanju evropske konkurentnosti ili zadovoljavanju potreba evropskog društva.

"Član 169" - Programi koje zajednički provodi nekoliko država članica (Programmes implemented jointly by several Member States - "Article 169")
Ovaj instrument (naziv "Član 169" je referenca na član Ugovora o EU kojim se uspostavljaju Okvirni programi) zahtijeva saradnju na nivou vlada država. Tezi ka integraciji nacionalnih i regionalnih programa na određenim područjima istraživanja, kroz njihovu zajedničku sprovedbu.

Specifični ciljani projekti (Specific Targeted Research or Innovation Projects, STREP)
Višepartnerski istraživački, demonstracijski ili inovacijski projekti. Ovi projekti podržavaju istraživanja, razvojno-tehnološke i demonstracijske aktivnosti manjeg obima, posebno aktivnosti "manjih" učesnika i učesnika iz zemalja kandidata za članstvo.

Koordinirane aktivnosti (Coordination Actions, CA)
Za cilj imaju podršku umrežavanju i koordinaciji istraživačkih i inovacijskih aktivnosti. Mogu uključivati definiranje, organizaciju i upravljanje zajedničkim inicijativama, kao sto su konferencije, sastanci, studiji, razmjene osoblja i diseminacija dobrih praksi, uspostavljanje zajedničkih informacionih sistema i ekspertnih grupa.

Specifične aktivnosti podrške (Specific Support Action, SSA)
Samostalne ili višepartnerske aktivnosti, kojima je cilj doprinijeti provedbi Šestog okvirnog programa. Mogu se koristiti i kao podrška za pripremu budućih naučno-istraživačkih politika zajednice. U sklopu tematskih prioriteta, mogu se finansirati konferencije, seminari, studije i analize, radne i ekspertne grupe i komunikacijske aktivnosti, ili kombinacija ovih aktivnosti.

Specifični istraživački projekti za mala i srednja preduzeća
(eng. Specific Research Projects for SMEs)
Postoje dvije posebne vrste projekata za mala i srednja preduzeća: "Kooperativni istraživački projekti" (Cooperative research projects - CRAFT) i "Kolektivni istraživački projekti" (Collective research projects). CRAFT projekti izvode se za jedan broj malih i srednjih preduzeća iz različitih zemalja, a radi rješenja nekog zajedničkog problema. U kolektivnim istraživačkim projektima industrijska udruženja ili grupe angažiraju istraživače da za njih vrše istraživanja u oblastima u kojima su mala i srednja preduzeća vodeća.

Specifične aktivnosti za promociju istraživačkih infrastruktura
(Specific Actions to promote research infrastructure)
Ovi projekti podržavaju razvijanje istraživačkih infrastruktura i njihovo korištenje na nivou EU, uvodeći dugoročni integrirajući efekat na način na koji se infrastrukture koriste, razvijaju, i međusobno djeluju, dajući tako doprinos razvoju Evropskog istraživačkog prostora.

Marie Curie aktivnosti za mobilnost i ljudske potencijale
(Marie Curie Actions)
Ove aktivnosti pružaju niz mogućnosti pojedinačnim istraživačima u različitim razdobljima karijere, kao i institucijama koje su domaćini stipendistima.

BiH u FP6

Bosna i Hercegovina spada u kategoriju trećih zemalja, bez potpisanog Sporazuma o nauci i tehnologiji. Subjekti iz BiH mogu učestvovati u FP6, uz mogućnost sufinansiranja, u kategoriji INCO (Međunarodna suradnja - International Cooperation), u okviru cjeline "Specifične aktivnosti koje pokrivaju šire područje istraživanja", te u aktivnostima sedam tematskih prioriteta, ali do visine budžeta koja je rezervirana za suradnju s trećim zemljama u okviru tematskih prioriteta. Također, BiH kao treća zemlja može učestvovati u programu za mobilnost (Marie Curie aktivnosti) u okviru cjeline "Strukturiranje Evropskog istraživačkog prostora".

INCO i Marie Curie stipendije

Međunarodna naučna saradnja je važan aspekt Šestog okvirnog programa. Aktivnosti vezane za međunarodnu saradnju trebale bi doprinijeti otvaranju evropskog istraživačkog prostora, i biće implementirane kroz tri osnovne pravca unutar FP6:

- Otvaranje cjeline "Fokusiranje i integriranje evropskog istraživanja" organizacijama iz trećih zemalja uz značajno sufinansiranje (pravo učešća u aktivnostima programa Tematski prioriteti)
- Specifične aktivnosti podrške međunarodnoj saradnji (INCO)
- Međunarodne aktivnosti u programu Ljudski potencijali i mobilnost (Marie Curie aktivnosti)

INCO

INCO - International Cooperation (međunarodna saradnja) jedna je od aktivnosti unutar programa "Specifične aktivnosti koje pokrivaju šire polje istraživanja", posebno usmjerena na suradnju sa nekim grupama trećih zemalja:

- Zemlje u razvoju (Afrika, Karibi, azijske zemlje, Južna Amerika)
- Mediteranske zemlje (Egipat, Alžir, Saudijska Arabija, Sirija, Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Tunis),
- Rusija i nezavisne zemlje bivšeg SSSR-a (Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan)
- Zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Crna Gora)

Istraživački prioriteti za INCO zemlje razlikuju se u zavisnosti od grupa kojima pripadaju. Specifične aktivnosti podrške međunarodnoj saradnji za zemlje Zapadnog Balkana (INCO-WBC) pokrivaju područje okoliša i energije, kao i zdravstva.

Sve informacije u vezi sa listama zemalja, pravom učešća i sufinansiranjem, možete naći na linkovima:
http://cordis.europa.eu/inco/fp6/inco_en.html
http://cordis.europa.eu.int/inco/home_en.html

Zahtjeve za informacije (na engleskom jeziku) možete slati na: inco@cec.eu.int

Marie Curie aktivnosti

Cjelina Okvirnog programa Strukturiranje evropskog istraživačkog prostora (Structuring the ERA) teži stvaranju strukture evropskog istraživačkog prostora, unutar kojeg bi u budućnosti što bolje bili iskorišteni istraživački potencijali – kako oprema i postojeće znanje, tako i ljudi.

Jedna od linija djelovanja unutar ove cjeline je program Ljudski potencijali i mobilnost (Human Resources and Mobility). Program se temelji na aktivnostima obučavanja i mobilnosti istraživača koje su poznate pod imenom Marie Curie aktivnosti. Ove aktivnosti namijenjene su promoviranju i prenosu znanja i stručnosti, unapređivanju karijere istraživača, te poticanju vrhunskih rezultata u evropskom istraživanju. Aktivnosti su otvorene za sva naučno-tehnološka područja koja mogu doprinijeti strateškim ciljevima Zajednice na području istraživanja i razvoja.

Kroz program stipendija koje EU dodjeljuje unutar Marie Curie aktivnosti, istraživači doktoranti, postdoktoranti i iskusni naučnici mogu boraviti i raditi u drugim istraživackim institucijama EU. Uslovi za individualne stipendije za istraživače su bez starosnog ograničenja.

Stipendije se također dodjeljuju akademskim ustanovama, istraživačkim institucijama, te preduzećima koja se bave istraživanjem.

Europska unija je za program stipendija Marie Curie izdvojila 1,6 milijardi eura, koji su raspoređeni na 13 tipova stipendija unutar 4 vrste aktivnosti.

Za kandidate iz trećih zemalja (pa tako i za kandidate iz BiH) otvorene su sljedeće aktivnosti:

I - HOST DRIVEN ACTIONS – USAVRŠAVANJE KOJE NUDI INSTITUCIJA DOMAĆIN

Unutar ove vrste aktivnosti prijedlog projekta Europskoj komisiji podnosi institucija domaćin, a ponuđena su četiri tipa stipendija:

1. Marie Curie istraživačke mreže (Research Training Network – RTN)

Najmanje 3 institucije u 3 različite zemlje nude naučno i komplementarno usavršavanje unutar kolaborativnog međunarodnog istraživačkog projekta. Ove aktivnosti istraživačkim timovima, koji uživaju međunarodni ugled u Europskoj uniji ili u zemljama kandidatima, osiguravaju sredstva za povezivanje u suradničke istraživačke mreže, u svrhu izrade i provođenja strukturiranog programa za obuku istraživača. Mreže se obično uspostavljaju na period od četiri godine, s popratnim stipendijama do tri godine, uključujući kratkotrajne boravke.

2. Marie Curie rane faze istraživanja (Host Fellowships for Early
Stage Training - EST)


Jedna ili više institucija nudi sistemsko usavršavanje u svrhu sticanja specifičnih znanja i vještina. Ova je akcija namijenjena visokoškolskim i istraživačkim institucijama, centrima za obuku i preduzećima koja žele unaprijediti svoje kapacitete za obuku kadrova. Obuka teče u sklopu stipendija za istraživanje u ranoj fazi karijere, npr. za mlade naučnike koji rade na svojim doktorskim disertacijama. Prihvatna ustanova se bira zavisno o području specijalizacije. Popratne stipendije omogućuju stipendistima boravke u periodu od tri mjeseca do tri godine, nezavisno o državljanstvu i zemlji iz koje dolazi kandidat. (Djelomično je otvorena za treće zemlje.)

3. Marie Curie prenos znanja (Host Fellowships for the Transfer of
Knowledge – ToK)


Razvojni program koji omogućava da istraživači prenose znanje da bi unaprijedili istraživački potencijal institucije. Ova aktivnost podržava dugoročnu suradnju između industrije i pripadnika akademske zajednice.

Ove su stipendije namijenjene institucijama koje žele proširiti svoju djelatnost na nova istraživačka područja, te promoviranju istraživačkih kapaciteta u tzv. "manje povlaštenim" regijama Europske unije i pridruženim zemljama. Stipendija prihvatnoj ustanovi omogućuje da primi iskusne istraživače na period od dva mjeseca do dvije godine u svrhu prenosa znanja, istraživačkih kapaciteta i tehnologije.

U sklopu ovog instrumenta postoje dvije sheme:

a) Marie Curie razvojna shema (Marie Curie Development Scheme)

Iskusni istraživači se angažuju da prenesu znanje i razviju istraživačke potencijale institucija. Prioritet je dat zemljama iz "manje povlaštenih" regiona i pridruženim članicama.

b) Marie Curie strateško partnertsvo između industrije i akadameskih institucija (Marie Curie Industry-Academia Strategic Partnership)

Ova shema podržava dugoročno partnerstvo između industrije i akademskih institucija, putem razmjene istraživača.

4. Konferencije i kursevi za usavršavanje (Conferences and Training
Courses – SCF/LCF)


Unutar ove aktivnosti omogućava se organizacija konferencija i/ili kurseva te učestvovanje istraživača u njima. Pojedinačne istraživačke institucije mogu zatražiti podršku za organiziranje konferencija i kurseva.

Ponuđene su dvije sheme:

- Podrška za učestvovanje mladih istraživača na većim konferencijama ('large conferences' - LCF)
- Podrška za organizaciju nekoliko konferencija i/ili kurseva koji se odnose na jednu ili više specifičnih tema ('series of events' - SCF).
Aktivnosti obično traju nekoliko dana, a u slučaju ljetnih škola i do nekoliko sedmica. Financijska podrška uglavnom je dovoljna za troškove učestvovanja mladih istraživača.

II INDIVIDUAL DRIVEN ACTIONS – MOGUĆNOSTI ZA POJEDINAČNE ISTRAŽIVAČE

Unutar ove vrste aktivnosti predviđeno je da prijavu projekta Europskoj komisiji podnosi istraživač pojedinac sa prihvatnom ustanovom. Postoje tri vrste stipendija.

1. Marie Curie stipendije za istraživačke boravke u Europskoj uniji
(Intra-European Fellowships - EIF)


Ove stipendije omogućavaju istraživačima iz EU ili pridruženih članica usavršavanje unutar EU u trajanju od jedne do dvije godine u istraživačkim organizacijama u EU (u državi koja nije zemlja njihovog porijekla ili prebivališta), kako bi unaprijedili ili proširili svoje znanje i vještine.

2. Marie Curie međunarodne stipendije za boravak u EU i/ili
pridruženim članicama (Marie Curie Incoming International
Fellowships - IIF)


Cilj ovih stipendija je privući vrhunske naučnike iz trećih zemalja na istraživački rad u EU, u svrhu promoviranja uzajamno korisne istraživačke suradnje između Europske unije i trećih zemalja. Za zemlje u tranziciji ili zemlje u razvoju, sheme mogu sadržavati podršku za povratak naučnika u matične zemlje. Ukupno trajanje stipendije je od jedne do dvije godine, odnosno tri godine ako se finansira i faza povratka u matičnu zemlju.

3. Marie Curie međunarodne stipendije za boravak izvan EU ili
pridruženih članica (Outgoing - International Fellowships - OIF)


Omogućavaju istraživačima iz EU ili pridruženih članica odlazak na usavršavanje u treće zemlje. Dodjeljuju se naučnicima iz Europske unije ili pridruženih zemalja za rad u priznatim istraživačkim institucijama u trećim zemljama. Stipendija se odnosi na prvo razdoblje boravka u inostranstvu, nakon kojeg slijedi obavezno drugo razdoblje u Europskoj uniji. Ukupno trajanje stipendije je do tri godine.

III - MEHANIZMI POVRATKA I REINTEGRACIJE (RETURN AND REINTEGRATION MECHANISMS)

Unutar ove aktivnosti ponuđena su dva tipa stipendija, ali niti jedan od njih nije dostupan kandidatima iz trećih zemalja.

IV - EXCELLENCE PROMOTION AND RECOGNITION (PROMOCIJA VRHUNSKIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA)

Podrška postizanju vrhunskih naučnih dostignuća pruža se unutar ove aktivnosti kroz tri tipa stipendija:

1. Marie Curie podrška za vrhunska naučna dostignuća (Marie Curie
Excellence Grants - EXT)


Kroz ove se aktivnosti pruža podrška stvaranju i razvoju europskih istraživačkih timova koji će provoditi inovativna i interdisciplinarna istraživanja. Podrška u trajanju od 4 godine dodjeljuje se na osnovu dobro razrađenog istraživačkog programa.

2. Marie Curie nagrade za vrhunska naučna dostignuća (Marie Curie
Excellence Awards - EXA)


Ovdje je riječ je o naučnim nagradama za vrhunska naučna dostignuća, koja ostvare istraživači koji su u prethodnim razdobljima koristili obuku i podršku mobilnosti u sklopu programa Europske unije. Novčana podrška koja im se dodjeljuje koristi se za profesionalno napredovanje. Kandidati se mogu sami predložiti ili ih mogu predložiti treće osobe.

3. Marie Curie katedre (Marie Curie Chairs - EXC)

Ova vrsta stipendije dodjeljuje se za period do tri godine kako bi se privukli vrhunski naučnici, posebno svjetski priznati naučnici iz Europske unije koji rade u trećim zemljama, te da bi ih se podstaklo da nastave karijeru u Europskoj uniji.

ŽELITE SE PRIJAVITI…

Na web stranici http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions/na kojoj su detaljno predstavljene Marie Curie aktivnosti, objavljuju se pozivi za podnošenje projektnih prijedloga (Calls for Proposals) ze pojedine tipove stipendija. Službeno se pozivi objavljuju i na CORDIS portalu, te u Službenom glasniku Europske zajednice (Official Journal of the European Communities). Glavnu ulogu u administraciji programa ima Europska komisija. Nove pozive koji će biti objavljeni u skladu sa planom Europske komisije možete pogledati ovdje:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-
actions/opportunities/proposals_en.html


Uz svaki poziv za prijavu projekata objavljuje se i 'infopaket' (Information Package), koji sadrži Radni program (Work Programme), kao i Vodič za podnositelje prijedloga (Guide for Proposers), gdje ćete naći sve informacije koje su vam potrebne za prijavu projekta.

Opće informacije, otvorene pozive za prijedloge projekata, kao i informacije o mogućnosti učešć a i kriterijima možete naći na :
http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions/
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/indexhtm_en.html

Radni program u pdf formatu:
ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp6/docs/wp/sp2/r_wp_200208_en.pdf

U vezi sa oglasima za stipendije, posjetite:
http://cordis.europa.eu/mc-
opportunities/index.cfm?fuseaction=dataForm.doSearch