Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Početna
O nama
Vijesti
Pozivi
Info dani / radionice
Horizont 2020
Kako pristupiti FP7
Učešće BIH u FP7
Traženje partnera
Arhiva FP

uggs ugg sale ugg outlet cheap uggs ugg boots on sale 70% off ugg boots on sale 70% off ugg boots on sale 70% off ugg boots on sale 70% off north face outlet the north face outlet north face jacket north face north face clearance cheap north face jackets coach outlet coach purses coach factory coach handbags coach bags coach factory outlet coach wallets canada goose sale michael kors michael kors handbags michael kors outlet michael kors bags ugg boots uggs on sale uggs outlet cheap ugg boots ugg on sale ugg boots ugg boots uggs the north face outlet north face jackets north face jackets the north face the north face clearance cheap north face coach factory outlet cheap coach purses coach factory outlet coach handbags outlet coach diaper bag coach factory outlet online coach wallet canada goose jacket sale michael kors handbags michael kors handbags outlet michael kors outlet online mk bags uggs boots uggs sale ugg boots outlet ugg boots cheap ugg boots on sale ugg boots sale ugg on sale ugg sale north face outlet locations north face outlet cheap north face jackets north face jacket north face jacket clearance north face sale coach outlet online coach purse coach factory outlet online coach handbags sale coach bag coach factory coach mens wallet canada goose jacket michael kors outlet michael kors handbags on sale michael kors handbags outlet michael kors handbags ugg boots sale uggs for cheap uggs ugg sale ugg boots on sale north face rain jacket north face outlet north face jackets clearance north face outlet coach outlet store online coach purses on sale coach factory online coach handbag coach bags on sale coach outlet coach wallets for men canada goose outlet michael kors purses cheap michael kors handbags michael kors factory outlet michael kors diaper bag Coach Purse Michael Kors Outlet michael kors sale Michael Kors Outlet Store Michael Kors Handbags north face coats North Face Jackets Christian Louboutin Outlet Ugg Boots On Sale 70% Off Kate Spade Outlet Ralph Lauren Shirts Reebok Jordans For Sale Jordans For Women Rolex Watches supra for sale Cheap Coach Purses Michael Kors Outlet Online Sale 42.99 michael kors bags Michael Kors Outlet Stores Michael Kors Outlet north face winter coats North Face Outlet Christian Louboutin Ugg Boots On Sale Official Kate Spade Outlet Online Polo Shirt Reebok Shoes The New Jordans Womens Jordans Rolex Watches For Men supra shoes Coach Purse Outlet Online 80% Off Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping michael kors bags on sale Michael Kors Handbags Outlet Stores Michael Kors north face clearance Womens North Face Jackets On Sale Uggs On Sale For Women Kate Spade Shoes Polo Shirts For Men Reebok Outlet Wholesale Jordans Women Jordans Rolex Watches Outlet supras shoesŁ¬cheap supra shoes Coach Purses Outlet michael kors watches discount outlet cheap north face North Face Womens Boots Kate Spade Wallet Reebok Crossfit Shoes Future Jordans Jordan Shoes For Sale Rolex Watches For Sale Womens North Face Kate Spade Bags

fake oakleys for sale cheap authentic mlb jerseys cheap jerseys karen millen outlet moncler outlet usa via Tiffany Jewelry Outlet moncler outlet usa cheap nfl jerseys herve leger outlet wholesale nfl jerseys factory cheap nike jerseys moncler outlet usa oakley black friday moncler black friday cheap nba jerseys cheap jordans shoes cheap nhl jerseys china cheap nfl nike jerseys cheap christian louboutin shoes wholesale nhl jerseys for sale lululemon black friday wholesale mlb jerseys louboutin outlet 2015 oakley cyber monday 2015 oakley black friday wholesale christian louboutin cheap nike nfl jerseys cheap mlb jerseys Lululemon Sale Black Friday cheap jerseys online wholesale jerseys free shipping

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu

Objavljeno: 19. mar 2016. | Kategorija: Obavještenja | Pogledano: 2389 puta

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu(„Službeni glasnik BiH", broj 101/15) i člana 2. stav (2) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

J A V N I K O N K U R S

za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu

 

Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu (Okvirni program EU za istraživanja i inovacije HORIZONT 2020; Međuvladin okvir za evropsku saradnju u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja - Program COST; Evropska mreža za finansiranje tržišno orijentiranih projekata iz različitih tehničkih oblasti - Program EUREKA) za 2016. godinu. Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2016. godinu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

Iz sredstava u iznosu od 444.000,00 KM, za sufinansiranje projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016., putem javnog konkursa odobrava se budžet u iznosu od 404.000,00 KM.

Pravo na podnošenje projekata za dodjelu sredstava subjektima za realizaciju projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu, imaju registrirane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti) i druge neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata.

 

Subjekti koji imaju pravo na podnošenje projekata mogu aplicirati za podršku u pripremi projekata sa po jednim projektom u okviru svakog od tri programa EU: HORIZONT 2020,COST i EUREKA.

 

Odobravanje sredstava subjektima za realizaciju projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu, vršit će se za:

a) podršku subjektima čiji su projekti odobreni od strane Evropske komisije u okviru HORIZON 2020, COST i EUREKA programa Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj,

b) podršku subjektima koji apliciraju natekuće otvorene pozive unutar programa HORIZON 2020, COST i EUREKA.

 

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se:

 

a) dosadašnji rad na projektima u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj,

b) aktualnost istraživanja,

c) doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija,

d) učestvovanje aplikanata u troškovima realizacije projekta,

e) podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta,

f) mogućnost primjene rezultata na više korisnika,

 

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva. Kriteriji za vrednovanje obuhvataju: tematske kriterije, finansijske i operativne kapacitete aplikanta, relevantnost projekta, efektivnost i izvodljivost aktivnosti, održivost aktivnosti i ciljeva, te budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti. Ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 10% od ukupnog traženog iznosa za projekat.U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traži finansiranje od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora te navesti koji su to drugi izvori.

 

Podnositelj projekta može aplicirati u skladu sa javnim konkursom za dodjelu sredstava za realizaciju projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu sa projektom maksimalne vrijednosti do 30.000,00 KM.

 

Javni konkurs je otvoren do 1.4.2016. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. Ukoliko je podnositelj zahtjeva u periodu od 2012. do 2015. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije dostavio finansijski izvještaj o namjenskom utrošku istih, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2016. godinu neće se uzimati u razmatranje. Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2015. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2016. godinu s tim da uz aplikaciju dostave finansijski izvještaj za projekat za koji su dobili sredstva iz granta za 2015. godinu sa trenutnim stanjem u realizaciji tog projekta na dan apliciranja na javni konkurs za 2016. godinu.

 

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte Ministarstvu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo".

 

Podnositelj projekta za dodjelu sredstava za realizaciju projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

a) aplikacioni obrazac, sa prijedlogom projekta koji mora biti popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta;

b) finansijski plan projekta, na obrascu za budžet s izvorima prihoda i očekivanim rashodima koji mora biti popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta;

c) izjava podnositelja projekta u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, samo u slučaju ukoliko su ista osigurana, koja mora biti potpisana i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta. Izjava treba da sadrži taksativno navedene institucije i organizacije koje sufinansiraju projekt, aktivnost koja se sufinansira iz tih sredstava i iznos sredstava;

d) rješenje o registraciji u ovjerenoj kopiji ovjereno od strane nadležnog organa (u slučaju pojedinca dostaviti profesionalnu biografiju);

e) uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacioni broj) u ovjerenoj kopiji ovjereno od strane nadležnog organa;

f) zvaničan dokument banke o otvaranju transakcijskog računa u ovjerenoj kopiji ovjereno od strane nadležnog organa, (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom podnositelja prijave ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine).

g) kopija ugovora o konzorcijumu ukoliko je projekat odobren;

h) dokaz aplikacije od Evropske komisije za H2020 (za COST i EUREKA-u provjeru vrši MCP);

i) pregled prihoda i rashoda za 2015. godinu, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta.