Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Početna
O nama
Vijesti
Pozivi
Info dani / radionice
Horizont 2020
Kako pristupiti FP7
Smjernice za učešće u FP7
Pravila učešća u FP7
Sistem podrške učešću u FP7
Pozivi za prijavu projekata
Učešće BIH u FP7
Traženje partnera
Arhiva FP

uggs ugg sale ugg outlet cheap uggs ugg boots on sale 70% off ugg boots on sale 70% off ugg boots on sale 70% off ugg boots on sale 70% off north face outlet the north face outlet north face jacket north face north face clearance cheap north face jackets coach outlet coach purses coach factory coach handbags coach bags coach factory outlet coach wallets canada goose sale michael kors michael kors handbags michael kors outlet michael kors bags ugg boots uggs on sale uggs outlet cheap ugg boots ugg on sale ugg boots ugg boots uggs the north face outlet north face jackets north face jackets the north face the north face clearance cheap north face coach factory outlet cheap coach purses coach factory outlet coach handbags outlet coach diaper bag coach factory outlet online coach wallet canada goose jacket sale michael kors handbags michael kors handbags outlet michael kors outlet online mk bags uggs boots uggs sale ugg boots outlet ugg boots cheap ugg boots on sale ugg boots sale ugg on sale ugg sale north face outlet locations north face outlet cheap north face jackets north face jacket north face jacket clearance north face sale coach outlet online coach purse coach factory outlet online coach handbags sale coach bag coach factory coach mens wallet canada goose jacket michael kors outlet michael kors handbags on sale michael kors handbags outlet michael kors handbags ugg boots sale uggs for cheap uggs ugg sale ugg boots on sale north face rain jacket north face outlet north face jackets clearance north face outlet coach outlet store online coach purses on sale coach factory online coach handbag coach bags on sale coach outlet coach wallets for men canada goose outlet michael kors purses cheap michael kors handbags michael kors factory outlet michael kors diaper bag Coach Purse Michael Kors Outlet michael kors sale Michael Kors Outlet Store Michael Kors Handbags north face coats North Face Jackets Christian Louboutin Outlet Ugg Boots On Sale 70% Off Kate Spade Outlet Ralph Lauren Shirts Reebok Jordans For Sale Jordans For Women Rolex Watches supra for sale Cheap Coach Purses Michael Kors Outlet Online Sale 42.99 michael kors bags Michael Kors Outlet Stores Michael Kors Outlet north face winter coats North Face Outlet Christian Louboutin Ugg Boots On Sale Official Kate Spade Outlet Online Polo Shirt Reebok Shoes The New Jordans Womens Jordans Rolex Watches For Men supra shoes Coach Purse Outlet Online 80% Off Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping michael kors bags on sale Michael Kors Handbags Outlet Stores Michael Kors north face clearance Womens North Face Jackets On Sale Uggs On Sale For Women Kate Spade Shoes Polo Shirts For Men Reebok Outlet Wholesale Jordans Women Jordans Rolex Watches Outlet supras shoesŁ¬cheap supra shoes Coach Purses Outlet michael kors watches discount outlet cheap north face North Face Womens Boots Kate Spade Wallet Reebok Crossfit Shoes Future Jordans Jordan Shoes For Sale Rolex Watches For Sale Womens North Face Kate Spade Bags

fake oakleys for sale cheap authentic mlb jerseys cheap jerseys karen millen outlet moncler outlet usa via Tiffany Jewelry Outlet moncler outlet usa cheap nfl jerseys herve leger outlet wholesale nfl jerseys factory cheap nike jerseys moncler outlet usa oakley black friday moncler black friday cheap nba jerseys cheap jordans shoes cheap nhl jerseys china cheap nfl nike jerseys cheap christian louboutin shoes wholesale nhl jerseys for sale lululemon black friday wholesale mlb jerseys louboutin outlet 2015 oakley cyber monday 2015 oakley black friday wholesale christian louboutin cheap nike nfl jerseys cheap mlb jerseys Lululemon Sale Black Friday cheap jerseys online wholesale jerseys free shipping

Smjernice za učešće u FP7

Evropska komisija je, 11.07.2006. godine, usvojila najnovija pravila za učešće u FP7:
Latest Commission "FP7 Rules of Participation"


Uvod

1. Ko može učestvovati

2. Kada se može učestvovati

3. Šta učestvovanje uključuje

4. Kako se učestvuje

 

 

Pravo na učešće u kolaborativnim projektima (indirektne aktivnosti) imaju sva pravna lica registrovana u skladu sa domaćim, međunarodnim ili evropskim zakonima: kompanije, univerziteti, istraživački centri, ili pojedinci, a ukoliko ispunjavaju minimalne uslove kako je regulisano u okviru Pravila za učešće u FP7  (the Rules for Participation – RFP in FP7); poglavlje II, odjeljak 1. paragraf 12. uključujući i dodatne uslove za učešće propisane u specifičnim programima ili individualnim radnim programima (član 12. RFP).

*Obratite pažnju:

Svaki pojedinac kojeg definišemo kao pravnog subjekta jeste svako fizičko ili pravno lice registrovano u skladu sa domaćim, međunarodnim ili zakonima Evropske zajednice, koji ima pravni subjektivitet, i koji može djelovati u svoje vlastito ime, te preuzimati i ispunjavati prava i obaveze;
Pored minimalnih uslova za učešće, kako je to regulisano Pravilima za učešće - RFP, u okviru specifičnih (SP) ili radnih programa (WP) mogu se ustanoviti dodatna pravila koja se odnose na: minimalan broj učesnika, te na profil učesnika i mjesto zasnivanja.


1.2. Prihvatljive zemlje

Učesnici u FP7 u, u principu, mogu biti iz bilo koje države. Međutim, s obzirom da države koje nisu članice potpadaju pod različite kategorije u odnosu na zemlje članice EU i pridružene članice, koje imaju potpisan Sporazum o naučnih i tehnološkoj saradnji sa EU; njihova podobnost, odnosno kvalifikovanost za učešće u FP7 može varirati, kada se u pitanju pozivi za prijavu projekta za različite specifične programe (SP) i radne programe (WP).

 • zemlje članice EU (MS) – 27 država
 • pridružene članice EU – sa potpisanim Sporazumom o naučnoj i tehnološkoj saradnji, kojim je regulisan novčani doprinos za budžet Okvirnog programa
 • zemlje kandidati za članstvo (CC) – koje su trenutno zvanični kandidati za buduće članstvo u EU
 • treće zemlje - učešće organizacija iz zemalja koje nisu članice EU, nisu zemlje kandidati ili zemlje u statusu pridruženih članica, također je moguće i opravdano je ukoliko njihovo učešće doprinosi ostvarivanju ciljeva FP7.

1.3. Prihvatljivi konzorcij

U većini slučajeva finansiranje istraživanja u okviru FP7 zahtijeva formiranje konzorcija, kako bi se sačinio prijedlog projekta u skladu sa uslovima naznačenim u tekstu poziva za prijavu projekta. Prihvatljivost konzorcija zavisi od uslova koji se odnose na tip instrumenta, kako je to regulisano u Aneksu III „Finansijske sheme“, dok su minimalni uslovi za učešće regulisani odredbama članova od 5 do 10, a mogu se ukratko predstaviti kako slijedi: 

INDIREKTNE AKTIVNOSTI (PROJEKTI SARADNJE) - najmanje 3 pravna subjekta (definisana kao organizacije ili individualni istraživači, kako je to definisano spomenutim odredbama); od kojih je svaki iz MS ili AC, ali dva pravna subjekta ne mogu biti iz iste MS ili AC. Sva 3 pravna subjekta moraju biti nezavisni jedan od drugog, kako je to regulisano Članom 6. Pravila za učešće – RFP, a što znači da nisu podružnica iste organizacije ili jedan od drugog.

INDIREKTNE AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA MEĐUNARODNU SARADNJU SA PARTNERSKIM ZEMLJAMA - iako su učesnici iz zemalja koje nisu članice EU ili pridružene članice (AC) prihvatljivi članovi konzorcija za većinu projekata, za kolaborativne projekte se primjenjuju posebni uslovi koji se odnose na učešće partnerskih zemalja, koje učestvuju na principu pariteta sa MS i AC. Ovi minimalni uslovi se većinom odnose na aktivnosti Međunarodne saradnje, u okviru specifičnog programa Kapaciteti, kako je to regulisano u okviru WP:

a. Moraju učestvovati najmanje 4 pravna subjekta

b. Najmanje 2 pravna subjekta iz tačke a.moraju biti iz MS ili AC, ali također moraju biti iz dvije različite MS ili AC zemlje

c. Najmanje 2 pravna subjekta iz tačke a. moraju biti iz partnerskih zemalja, ali ne mogu biti iz iste partnerske zemlje

d. Sva 4 pravna subjekta iz tačke a. moraju biti nezavisni jedan od drugog kako je to regulisano Članom 6. RFP

AKTIVNOSTI KOORDINACIJE I PODRŠKE, TE TRENING I UNAPREĐENJE KARIJERE ISTRAŽIVAČA – minimalni uslov je učešće jednog pravnog subjekta.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI NA GRANICAMA NAUKE - indirektne akcije podrške istraživačkim projektima na granicama nauke finansiraće se u okviru Evropskog istraživačkog vijeća; minimalni uslovi su učešće 1 pravnog subjekta iz MS ili AC.
POSEBNI POJEDINAČNI UČESNICI – u slučajevima da su zadovoljeni minimalni uslovi u pogledu broja pravnih subjekata, koji zajedno formiraju zasebni pravni subjekt, taj pravni subjekt može biti jedan učesnik u indirektnim aktivnostima, ukoliko je on registrovan u MS ili AC. Učešće fizičkih lica će osigurati da stvaranje i razvoj naučne izvrsnosti i sposobnosti ne budu limitirani na projekte koje finansira Evropska zajednica, a koji uključuju samo pravna lica, osiguravajući isto tako i učešće SMEs.


1.4. Imenovanje nezavisnih eksperata

Evropska komisija će imenovati nezavisne eksperte da pruže podršku u procesu evaluacije, koji je neophodan unutar FP7 i specifičnih programa. Za aktivnosti koordinacije i podrške, iz Člana 17. nezavisni eksperti će biti imenovani ukoliko Evropska komisija smatra da je to potrebno. Komisija bira eksperte na osnovu vještina i znanja potrebnih za obavljanje zadataka koji su im povjereni.
Evropska komisija će kontaktirati eksperte registrovane u okviru FP6, te proslijediti njihove podatke za bazu podataka eksperata u okviru FP7: the Experts Management Module (EMM)


2. Kada se može učestvovati

2.1. Pozivi za prijavu projekata/natječaji

Evropska komisija će objaviti poziv za prijavu projekata (ili za indirektne aktivnosti) u skladu sa zahtjevima utvrđenim u okviru relevantnih specifičnih programa i radnih programa.
U cilju reduciranja i pojednostavljenja procedura, u okviru FP7 su uvedena dva nivoa apliciranja i dva nivoa evaluacije.
Tamo gdje su u tekstu poziva jasno naznačena dva nivoa apliciranja, od predlagača projekata koji prođu prvi nivo evaluacije biće zatraženo da podnesu kompletan prijedlog projekta za drugi nivo.


2.2. Usvojene smjernice

Učesnici mogu slijediti proces odobravanja projekta za FP7 on-line na: http://cordis.europa.eu/fp7/roadmap-2006_en.html


 

 
Saradnja: 32,413 milijardi eura
Ideje: 7,510 milijardi eura
Ljudi: 4,750 milijardi eura
Kapaciteti: 4,097 milijardi  eura
JRC (ne-nuklearne aktivnosti): 1,751 milijarda eura
EURATOM (do 2011.): 2,751 milijarda eura

Više detalja na: revised budget breakdown.


3.2. Sheme finansiranja

Kroz sve teme, podrška trans-nacionalnoj saradnji biće implementirana kroz:

 • kolaborativno istraživanje
 • kolaborativni projekti, mreže vrhunskih naučnih dostignuća,
 • aktivnosti koordinacije i podrške,
 • aktivnosti promocije i razvoja ljudskih potencijala i mobilnosti
 • združene tehnološke inicijative -  uglavnom proistekle iz rada Evropskih tehnoloških platformi
 • koordinacija istraživačkih programa
 • ERA-NET sheme i posebne odredbe Člana 169. Ugovora

Ove sheme će biti korištene pojedinačno ili u kombinaciji, kako bi kroz njih bile finansirane aktivnosti koje se implementiraju u okviru FP7.
U slučajevima kad se mogu koristiti različite sheme finansiranja, u okviru radnog programa (WP) može biti specifikovana finansijska shema za temu na koju se odnosi poziv za prijavu projekta.


 
FP7 je podijeljen na 4 specifična programa:
FP7 teme - Saradnja
 1. Zdravlje
 2. Ishrana, poljoprivreda i biotehnologija
 3. Informacijske i komunikacione tehnologije - ICT
 4. Nano-tehnologije i nauka, materijali i nove proizvodne tehnologije - NMP
 5. Energija
 6. Zaštita okoliša i klimatske promjene
 7. Transport
 8. Socio-ekonomske i humanističke nauke - SSH
 9. Sigurnost
 10. Istraživanja svemira

 

Tri vrste grantova su predložene za dodjelu finansijskih sredstava Evropske zajednice:

 • naknada prihvatljivih troškova
 • ukupne sume i
 • fiksna stopa finansiranja (koja se može bazirati na skali jedinstvenih troškova, ali to isto tako uključuje skalu jedinstvenih troškova za indirektne aktivnosti)
Izvještavanje i naknada prihvatljivih troškova

Definicija prihvatljivih troškova je pojednostavljena, a tri oblika finansijskih izvještaja, korištenih u prethodnim okvirnim programima su odbačena. To znači da učesnici mogu naplatiti sve svoje direktne i indirektne troškove i imaju opciju fiksne stope finansiranja za indirektne troškove.
Troškovi će biti određeni u skladu sa uobičajenom računovodstvenom i upravljačkom praksom, kako bi se ostvarili ciljevi projekta, u skladu sa ekonomskim principima efikasnosti i efektivnosti.

Finansijski udio Evropske zajednice pokriva:

istraživačke i tehnološke aktivnosti – 50% od prihvatljivih troškova,
 • dok je naknada prihvatljivih troškova za:
 •  
 • javne institucije –
 • 75%
 • srednjoškolske i visokoškolske ustanove –
 • 75%
 • neprofitne istraživačke organizacije
 • 5%
 • SMEs –
 • 75%
     
  demonstracijske aktivnosti – 50% od prihvatljivih troškova
  ostale aktivnosti – 100% od prihvatljivih troškova
  Aktivnosti koordinacije i podrške - 100%
  trening i unapređenje karijere u okviru istraživačkih aktivnosti - 100%

  Maksimalni udio, naznačen naprijed, primjenjuje se na sve prihvatljive troškove i kada su dio naknade troškova, ili kompletno finansiranje projekta, baziran na ukupnim sumama ili fiksnoj stopi finansiranja.
  Za instrument Mreže vrhunskih naučnih dostignuća predložena je zasebna ukupna suma, sa fiksnim  iznosom po istraživaču, za svaku godinu (godišnje).  Dijelovi ukupne sume će biti isplaćivani periodično, u zavisnosti od indikatora napretka implementacije Zajedničkog programa aktivnosti – JPA (Joint Programme of Activities)


   
  Novi aranžmani za zaštitu prava na intelektualnu svojinu (ili vlasništvo):

   

  Pristupna prava predznanju

  Pristupna prava krajnjim rezultatima istraživanja, proisteklim iz projekta

  Za rad na/i završetak projekta

   

  Za korištenje(eksploatacija + dalje istraživanje)

  Da, ukoliko su učesnicima potrebna za rad na/i završetak projekta

  Autorski honorar, ukoliko nije drugačije dogovoreno prije potpisivanja grant ugovora

  Autorski honorar

  Da, ukoliko su učesnicima potrebna za rad na/i završetak projekta

  U skladu sa fer i razumnim uslovima ili mogućnost dogovora o autorskom honoraru


   

  4.3 Ugovor  među članicama konzorcija

  Ukoliko nije drugačije naznačeno u tekstu poziva za prijavu projekta, svi pravni subjekti koji žele učestvovati u indirektnim aktivnostima moraju sastaviti ugovor - „konzorcijum ugovor“, kako bi se regulisalo sljedeće:

  • organizacija unutar konzorcija
  • distribucija finansijskih sredstava Evropske zajednice
  • dodatna pravila koja se odnose na diseminaciju i korištenje, uključujući detalje o pravima na intelektualnu svojinu
  • rješavanje spornih pitanja unutar konzorcija