Skip to the content

Mala i srednja poduzeća

Inovativnost u MSP ("Innovation in SMEs") je finansijski instrument programa Horizont 2020 čiji je zadatak da stimuliše sve oblike inovativnosti u MSP, a posebno one s potencijalom za rast i internacionalizaciju na jedinstvenom evropskom tržištu, ali i van njega. Cilj je da se optimizuje naučno, razvojno i inovativno okruženje za MSP uključujući i formiranje niza pratećih servisa s ciljem jačanja inovativnih kapaciteta i kreiranjem novih vrijednosti za tržište i/ili za društvo u cjelini. Time se MSP uključuju u implementaciju akcija s ciljem podržavanja strategije "Evropa 2020 za pametni, inkuzivni i održivi rast".

Inovacije u MSP će biti finansirane kroz dvije podteme:

  • Instrument za MSP ("SME instrument") je namijenjen za grantove međunarodno orijentisanih MSP-a, za implementaciju visoko rizičnih ali i visoko potencijalnih inovativnih ideja. Cilj je podržati projekte sa evropskom dimenzijom, koji će dovesti do radikalnih promjena u načinu poslovanja (proizvod, procesi, usluge, marketing itd.). Namjera je da se kompanije lansiraju na nova tržišta, promoviše njihov rast i kreiraju visoke stope povrata na uložene investicije. Instrument za MSP je namijenjen svim inovativnim preduzećima u svim industrijskim sektorima, a predviđeno je tro-fazno finansiranje MSP iz ovog instrumenta prema sljedećoj šemi:
    • Poslovni inovativni grantovi za izradu studije izvodljivosti – faza I ("Business innovation grants for feasibility assessment purposes" - optional phase I): vrijednost projekta 50,000 evra (avansno) po projektu (finansira se 70% ukupnih troškova projekta, a 30% je očekivano sufinansiranje);
    • Grantovi za poslovne inovacije u razvojne i demonstracione svrhe – faza II ("Business innovation grants for innovation development & demonstration purposes" - possible phase II): okvirni iznos u rangu 500,000 do 2,5 miliona evra po projektu (finansira se 70% ukupnih troškova projekta, a 30% je očekivano sufinansiranje);
    • Besplatno poslovno savjetovanje – opciono u fazama I i II ("Free-of- charge business coaching" - optional in phases I and II): u svrhu podrške i poboljšanja inovativnih kapaciteta preduzeća i pomoć usmjeravanju projektnih prema strateškim poslovnim potrebama;
    • Pristup široj lepezi servisa za inovativnu podršku i olakšavanje pristupa rizičnim finansijama – faza III ("Access to a wide range of innovation support services and facilitated access to risk finance" - mostly in optional phase III): sredstva su namjenjena komercijalnoj eksploataciji poslovne inovacije.
  • EUREKA EUROSTARS program (EUROSTARS Programme): Eurostars je zajednički evropski program, sufinansiran iz nacionalnih budžeta 34 zemlje članice EUREKA programa i Evropske unije sa ukupno 1.14 milijardi EUR. Program je pažljivo razvijen kako bi odgovorio na specifične potrebe preduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem, a s ciljem razvoja novih proizvoda i usluga, dajući lakši pristup međunarodnim tržištima zahvaljujući transnacionalnoj prirodi projektnog konzorcijuma. Dvije godine po završetku projekta, proizvod tog istraživanja bi trebao biti spreman za uvođenje na tržište.

 

Zoran Dimitrijević

SMEs

Telefon: +38752241600