Skip to the content

Health, demographic change and wellbeing

Zdravlje, demografske promjene i dobrobit (Health, demographic change and wellbeing) - Suština ovog izazova jeste osiguranje i investiranje u bolje zdravlje za sve, a posebne mjere će biti preduzete prema promociji zdravog načina života i prevenciji bolesti, razumijevanju razvoja bolesti i bolju dijagnostiku, razvoju novih metoda dijagnosticiranja i praćenja bolesti kao i boljem iskorišćavanju medicinskih podataka, te aktivnom starenju, samostalnom i potpomognutom življenju i osposobljavanju pojedinaca za praćenje vlastitog zdravlja.

Ovaj izazov će biti realizovan kroz više segmenata:

 

Katarina Bošnjaković

Health, demographic change and wellbeing - Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy; & Biotechnology - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Telefon: +38757320330