Skip to the content

Izjava

NCP struktura BiH i MCP BiH preduzimaju sve napore kako bi osigurali da su informacije i podaci sadržani na ovoj Internet stranici ispravni, međutim sadržaj istih je podložan promjeni.

NCP struktura BiH i MCP BiH ne snose nikakvu odgovornost za tačnost podataka ili nastanak bilo kakvih greški.

Svi pisani materijali, ilustracije i fotografije su zaštićeni i ne mogu biti korišteni bez prethodnog pisanog odobrenja MCP BiH osim onih preuzetih sa zvaničnih stranica Evropske komisije ili drugih institucija za koje se primjenjuju njihova pravila ponovne upotrebe.

*****

Disclaimer The NCP structure of BiH and MoCA BiH undertake all efforts to ensure that the information and data contained on this website are correct, but the contents of the same are subject to change.

The NCP structure of BiH and MoCA BiH do not bear any responsibility for the accuracy of the data or the occurrence of any errors.

All written materials, illustrations and photographs are protected and can not be used without the prior written permission of MoCA BiH, except those taken from the official pages of the European Commission or other institutions for which their re-use rules apply.

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).