Skip to the content

Horizon 2020

05. novembar, 2018. - Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, organizovalo je Infodan na temu: "Horizon 2020, COST i Marie Sklodowska-Curie akcije".

Info dan će se održati u ponedjeljak, 05.11.2018. godine, na Elektrotehničkom fakultetu UIS-a (amfiteatar u prizemlju), sa početkom u 11:00 sati.

The webinar "How to apply for €100,000 funding for breakthrough innovation projects in sensing and imaging" will take place on Tuesday 9 October 2018 from 12:00 to 1:30PM (Brussels time).

Uspješna priča o Horizon 2020 projektu iMARECULTURE objavljena je 17. septembra 2018. godine na Euronewsu u okviru naučnog programa FUTURIS koji emitira najnovije vijesti o vodećim naučnim i tehnološkim istraživačkim projektima u Evropi.

Evropska komisija u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske organizuje dvodnevni trening "Horizon 2020 Proposal Writing Days" koji će se održati u Banjoj Luci 26-27 septembra 2018. godine.

Bugarsko Ministarstvo prosvjete i nauke je, u saradnji i uz finansijsku pomoć od strane Evropske Komisije kroz projekat H2020-785813 "Open RIs", organizovalo dvodnevnu konferenciju pod nazivom "Istraživačke infrastrukture nakon 2020. godine - održivi i efikasni ekosistem za nauku i društvo"

Building an effective, sustainable and inclusive European Research Infrastructure (RI) ecosystem is one of the key elements for the development and improvement of knowledge and technology and for the overall competitiveness of our continent. In particular, Research Infrastructures are important hubs for generating new knowledge and training highly skilled human capital.

This event aims to raise awareness on the role of High Performance Computing (HPC) in transforming Europe's digital future by providing solutions to a wide range of societal, scientific, and industrial challenges. The European strategy on HPC will be presented and the impact of the EC proposal on EuroHPC Joint Undertaking on the European scientific.

Europska komisija je objavila NACRT radnog programa za period od 2018. do 2020. godine.

Pripreme za radni program 2018-2020 započete su još 2016. godine, uz konsultacije svih zainteresiranih strana i diskusije sa državama članicama o prioritetima, koji su predstavljeni u neformalnim radnim dokumentima, gdje se nalazi 17 tematskih dokumenata, te jedan opći dokument.

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).