Skip to the content

Brzi put do inovacija

Brzi put do inovacija

Pilot program brzog puta do inovacija (Fast Track to Innovation - FTI) ima za cilj da finansira prijedloge istraživača za tržištu inovativno bliske aktivnosti u bilo kojoj oblasti tehnologije ili primjene. Ovo je tzv. "bottom-up" mjera u kojoj ideje za unapređenje dolaze od istraživača, a ne od institucija Evropske komisije. Ovakva tematska otvorenost i mogućnost učešća različitih aktera da zajednički rade na izradi i isporuci inovativnog rješenja na tržište ili u društvo ima transdisciplinarni karakter, a realizuje se inter-sektorskom saradnjom, odnosno direktnom saradnjom industrije i akademskih institucija.

Cilj je da se:

  • smanji vrijeme od ideje do tržišta,
  • stimuliše učešće aplikanata koji prvi put učestvuju u EU istraživačkim projektima, i
  • povećaju investicije privatnog sektora u oblast istraživanja i inovativnosti.

Predviđeno je da ove prijedloge projekata podnose konzorcijumi institucija koje čine 3-5 pravnih lica iz najmanje tri različite zemlje članice EU ili pridružene zemlje programu Horizont 2020. Pilot pozivom će biti finansirane akcije koje su poslovno orijentisane jer je potrebno da one pruže obećavajuće inovativne ideje koje se veoma lako mogu plasirati na tržište. Stoga je veoma značajno učešće preduzeća (industrije) koja trebaju brzo da učine taj posljednji korak plasiranja na tržište u roku od 3 godine od početka projekta. Učešće industrijskog sektora će biti podržano time što će najmanje 60% projektnih sredstava biti alocirano na industrijske partnere ili kao uslov uspješne aplikacije će biti da 2/3 partnera budu iz industrijskog sektora.

Prijedlozi projekata trebaju biti izgrađeni na bazi poslovnog (biznis) plana i fokusirani prvenstveno na postizanje visokog uticaja, što znači da kod ocjenjivanja moraju imat minimum 4 od 5 bodova za kriterijum "Uticaj" ("Impact"). Ukoliko ovo nije slučaj, ocjenjivanje izvrnosti i implementacije se neće ni obavljati. Pored ovog, ograničavajući faktor će biti učešće industrijskih partnera i alokacija budžeta prema njima, kao i polni balans predstavnika institucija u konzorcijumu. Kao i u drugim inovativnim akcijama, kontribucija (učešće) evropskog finansiranja je fiksirano na 70% opravdanih troškova, dok je okvirna kontribucija po akciji predviđena u iznosu od 1-2 miliona evra, a samo u izuzetno opravdanim slučajevima i do 3 miliona evra.

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).