Skip to the content

EURATOM

EURATOM

Program Euratom predstavlja poseban dio okvirnih programa čiji je cilj finansirati istraživanja i inovacije u oblasti atomskih (nukleranih) istraživanja i obučavanja. Program je usmjeren na kontinuirano poboljšanje nuklearne sigurnosti, bezbjednosti i zaštite od radioaktivnog zračenja, a posebno na pružanje doprinosa dugoročnoj "dekarbonizaciji" energetskog sistema na bezbjedan, siguran i efikasan način.

Indirektne akcije programa EURATOM se fokusiraju na dvije ključne istraživačke oblasti:
  • izučavanje nuklearne fisije i zaštite od zračenja, i
  • izučavanje nuklearne fuzije s ciljem razvoja i iskorišćenja plazma fuzijskog goriva ("magnetic confinement fusion")

Ovaj program, za razliku od prethodno opisanih, jak naglasak stavlja na razvoj nuklearnih vještina i kompetencija. Nastojanje je da se Evropa uključi u svjetsku trku po pitanju nuklearnih istraživanja, ali i da stavi Evropu u funkciju ključnog faktora, ako ne i lidera u ovoj istraživačkoj oblasti. Posebno su važna istraživačka pitanja u pogledu nuklearne bezbjednosti i upravljanja nuklearnim otpadom koji posljednjih godina imaju velikog medijskog odjeka zbog neadekvatnih metoda skladištenja i čuvanja. Takođe, nedavni problemi sa japanskim i drugim nuklearnim elektranama daju dodatnu težinu ovom programu radi pronalaženja što efikasnijih rješenja u upotrebi nuklearne energije u enegetskom sektoru.

Posebno, od veoma važnog interesa jeste upotreba nuklearnih tehnologija u medicini u dijagnostičke svrhe i liječenje bolesti i oboljenja, tzv. oblast nuklearne medicine.Po pitanju istraživanja fuzije pozivi za projekte će imati za cilj da finansiraju projekte koji će raditi na prelasku sa čisto akademskih istraživanja na praktična naučna pitanja dizajna, izgradnje i operativnosti budućih postrojenja kao što je npr. ITER . Ovim će biti omogućen napredak u proizvodnji električne energije iz procesa fuzije.Kako bi se postigli ovi ciljevi, aktivnosti oko nuklearnih istraživanja će biti dodatno podržana donošenjem fleksibilnijeg zakonodavstva i jednostavnijim pristupom dostupnim sredstvima finansiranja ovih istraživanja bez obzira na tip institucije i sektor u kojem djeluje.

Glavni prioriteti EURATOM Programa po pitanju istraživanja i obučavanja će biti:
  • podrška bezbjednosti nuklearnih sistema,
  • doprinos razvoju bezbjednih dugoročnih rješenja za upravljanje radioaktivnim otpadom,
  • podrška razvoju i održivosti nuklearne ekspertize i izvrsnosti u EU,
  • podrška zaštiti od zračenja i razvoj medicinske primjene zračenja uključujući između ostalog bezbjedno i sigurno snabdjevanje i upotrebu radioizotopa,
  • napredovanje u oblasti demonstracije izvodivosti fuzije kao izvora električne energije iskorišćavanjem postojećih i budućih fuzijskih postrojenja,
  • postaviti temelje za buduće elektrane zasnovane na fuziji razvojem materijala, tehnologija i konceptualnog dizajna,- promovisati inovativnost i industrijsku konkurentnost,
  • osigurati dostupnost i upotrebu istraživačke infrastrukture od panevropske važnosti.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Mirna Raič

Euratom

Telefon: +38736355020