Skip to the content

Evropska partnerstva za inovativnost

Evropska partnerstva za inovativnost

Evropska partnerstva za inovacije (EIP) predstavljaju evropsku inicijativu koja je pokrenuta društvenim izazovima a koje se fokusiraju na društvene koristi i ubrzanu modernizaciju različitih sektora i tržišta.

Suština EIP jeste da poveže kapacitete cijelog lanca istraživanja i inovativnosti na svim nivoima s ciljem:
  • Jačanja napora uloženih u istraživanja i razvoj,
  • Koordinacije investicija u demonstracijske i pilot aktivnosti,
  • Pretpostavljanja i praćenja neophodne regulative i standarda,
  • Mobilisanja "zahtjeva" posebno putem bolje koordinacije javnih nabavki kako bi se osiguralo da svaki napredak brzo dospije na tržište.

Zadatak EIP je da ove korake dizajnira i provede paralelno, a ne jedan za drugim kako je to trenutno slučaj, a s ciljem smanjenja vremena koje protekne od ideje do tržišta. Stoga, EIP usmjerava, pojednostavljuje i bolje koordiniše postojeće instrumente i inicijative radi postizanja boljih rezultata. EIP je organizovan samo u nekoliko oblasti i sastoje se od aktivnosti u kojima je intervencija vlasti jasno opravdana kako bi se ciljevi brže i efikasnije postizali.

Koncept EIP-a daje strateški pristup inovacijama koji je utemeljen u strategiji Evropa 2020 i njenom stubu Inovativna unija. Prvi cilj EIP je adresiranje društvenih izazova kojim će se doći do postizanja drugog cilja odnosno poboljšanja evropske konkurentnosti prema izazovima globalizacije i trenutnih fiskalnih ograničenja. Shodno strategiji Evropa 2020 inovacije značajno pomažu rješavanje društvenih izazova s kojima se danas suočava evropsko društvo. Sposobnost odgovora na ove izazove odrediće i evropsku budućnost nakon programa Horizont 2020 i ovog budžetskog okvira. Zbog veličine ovih izazova potrebna je jedinstvena i kolektivna akcija svih potencijalnih saradnika koji bi se okupili na onim evropskim snagama i prednostima koje bi omogućile nove mogućnosti za rast i napredak na globalnom tržištu.

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).