Skip to the content

Evropski institut za inovacije i tehnologiju

Evropski institut za inovacije i tehnologiju

(European Institute of Innovation and Technology - EIT) ima za cilj operacionalizaciju tzv. "triple-helix" pristupa kreiranjem novog okruženja za istraživanje i inovacije u kojem bi učestvovale institucije visokog obrazovanja, javne uprave, preduzeća ali i druge istraživačke institucije. U svrhu jačanja i promocije inovativnih kapaciteta Evropske unije i njenih zemalja članica kao i radi adresiranja najvećih izazova sa kojima se suočava evropsko društvo, u periodu od 2014. do 2020.godine EIT će imati na raspolaganju 2.7 milijardi evra.

Ovo je jedna od prvih i vodećih evropskih inicijativa u kojima se jača veza između obrazovanja i preduzetništva u oblasti istraživanja i inovativnosti, a glavni oslonac inicijative jesu tzv. zajednice znanja i inovativnosti (Knowledge and Innovation Communities – KICs). Putem njih EIT razvija i testira nove modele pristupa inovacijama, njihovom upravljanju, finansiranju i plasiranju u Evropi. KIC predstavlja jaku zajednicu vrhunskih "igrača" u oblasti inovativnosti koji sarađuju na određenoj tematskoj oblasti, a u skladu sa principima izvrsnosti i posvećenosti radu kako bi se postigao panevropski uticaj.

U veoma kratkom vremenu, EIT i njegove postojeće zajednice (KIC) su postigli rezultate koji su obećavajući za ovu inicijativu. Rezultat njihovog rada jeste obuka više od 1000 studenata i kreiranje više od 100 „start-up“ preduzeća koji su na tržište izbacili više od 400 proizvoda i usluga.

Prva tri KIC-a su osnovana tokom 2010. godine, a to su bile zajednice za:
  • Klimatske promjene (Climate change - Climate KIC),
  • Održivu energiju (Sustainable energy - KIC InnoEnergy), i
  • IKT inovativnost (ICT innovation - EIT ICT Labs).
U narednom periodu do 2020.godine EIT će pokrenuti još 5 novih zajednica, a to su:
  • Inovacije za zdravo življenje i aktivno starenje (Innovation for healthy living and active ageing)
  • Sirovine – održivo istraživanje, ekstrakcija, obrada i reciklaža (Raw materials – sustainable exploration, extraction, processing and recycling)
  • Proizvodnja sa dodatnom vrijednosti (Added-value manufacturing)
  • Hrana za budućnost – održivi lanac snabdjevanja od resursa do konzumenata (Food4Future – sustainable supply chain from resources to consumers) i
  • Urbana mobilnost (Urban mobility).

EIT-ova šema regionalne inovativnosti (EIT Regional Innovation Scheme – EIT RIS) predstavlja način na koji EIT osigurava učešće šire naučne zajednice u svojim aktivnostima. Cilj EIT RIS jeste da u svijet inovacija uključi ostale partnere koji nisu dio KIC partnerstva – angažovanje ostalih kompanija, univerziteta, laboratorija i drugih partnera koji mogu pomoći ili su već na neki način pomagali rad ovih zajednica.

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).