Skip to the content

Združeni istraživački centri

Združeni istraživački centri

Generalni direktorat (DG) JRC je dio Evropske komisije koji pruža naučnu i tehničku ekspertizu potrebnu za donošenje velikog broja evropskih politika. To je jedino tijelo Evropske komisije koje "in-house" (unutar institucije) provodi naučno-istraživačke aktivnosti.

Svojim radom JRC podržava više od 20 politika različitih generalnih direktorata Evropske komisije putem:
 • predviđanja politika: identifikovanje novonastajućih pitanja, predviđanje budućih političkih potreba i doprinos uspostavljanju agendi rada Evropske komisije,
 • formulisanja politika: JRC daje naučne dokaze koji omogućavaju politike DG-a u svim fazama međuinstitucionalnog procesa odlučivanja i poređenje uticaja različitih političkih opcija kao i amandmana koje predlaže Savjet Evrope ili evropski Parlament,
 • implementacije politika i njihovog ocjenjivanja: JRC omogućava neometanu realizaciju i monitoring brojnih politika razvojem različiti indikatora, održavanjem baza podataka i informacionih sistema, uspostavljanjem EU referentnih laboratorija, observatorija, mreža itd. kao i u post-evaluaciji efekata implementiranih politika.

Sjedište JRC-a je u Briselu, gdje se nalazi 10 direktorata od kojih su 7 istraživački instituti locirani u 5 evropskih država – Italija, Švajcarska, Belgija, Holandija i Španija. JRC je načinio više od 140 on-line baza podataka o različitim aktivnostima i pitanjima kao npr. baza podataka o emisijama za globalna atmosferska istraživanja (Emission Database for Global Atmospheric Research - EDGAR), više centara znanja i observatorija kao i veliki broj ekonomskih, bio-fizičkih i nuklearnih modela.

Istraživački centri JRC su:
 • Institut za referentne materijale i mjere (Institute for Reference Materials and Measurements - JRC-IRMM), Geel, Belgija;
 • Centar zajednice za istraživanja (JRC ital. Centro comune di ricerca) koji objedinjuje više naučnih instituta, a svi smješteni u gradu Ispra, Italija:o Institut za okolinu i održivost (Institute for Environment and Sustainability - IES);
 • Institut za zdravstvo i zaštitu potrošača (Institute for Health and Consumer Protection - IHCP);
 • Institut za zaštitu i sigurnost građana (Institute for Protection and Security of the Citizen - IPSC);
 • dijelovi Instituta za energiju i transport (Institute for Energy and Transport - IET);
  dijelovi Instituta za transuranijumske elemente (Institute for Transuranium Elements - ITU);
 • Institut za transuranijumske elemente (Institute for Transuranium Elements - ITU) je smješten u mjestu Karlsrue, Njemačka;
 • Institut za energiju i transport (Institute for Energy and Transport - IET) u gradu Peten, Holandija; i
 • Institut za studije potencijalnih tehnologija (Institute for Prospective Technologies Studies - JRC-IPTS) u gradu Sevilja, Španija.

Instituti koji rade u sastavu JRC-ja predstavljaju referentne institucije u svojim oblastima, pa stoga sarađuju sa više od 1000 organizacija širom svijeta čiji naučnici dolaze na institute kako bi pristupili opremi i znanju kroz različite projekte saradnje.

Trenutno JRC je uspostavio istraživačke prioritete:
 • Poljoprivreda i globalna bezbjednost hrane,
 • Ekonomska i monetarna unija,
 • Nisko-karbonska ekonomija i efikasnost resursa,
 • Jedinstveno tržište, rast, poslovi i inovacije,
 • Nuklearna sigurnost i bezbjednost, te sigurnost i bezbjednost javnog zdravstva.

 

Univerzitet u Banjoj Luci

Đorđe Markez

Legal and Financial Aspects - Security - Joint Research Centre

Telefon: +38751321275