Skip to the content

Prioritet 1: Izvrsna nauka

Prioritet 1: Izvrsna nauka

Izvrsna nauka, kao prvi stub programa Horizont 2020, ima za cilj da podigne kvalitet nauke u Evropi na viši nivo. Taj zadatak je planirano realizovati pomoću privlačenja talentovanih kadrova i svjetski vrhunskih istraživača u Evropu, ali i pružanjem pristupa vrhunskoj istraživačkoj infrastrukturi u Evropi. Cilj je osigurati dugoročnu konkurentnost evropskog istraživačkog prostora (European Research Area) i da Evropa bude prepoznata kao atrakivna lokacija za naučno-istraživački rad.

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ammar Miraščija

National NCP coordinator

Telefon: +38733492597