Skip to the content

Europsko istraživačko vijeće

Europsko istraživačko vijeće

ERC ima zadatak da osigura atraktivno i fleksibilno finansiranje koje će talentovanim istraživačima i njihovim timovima pruži najperspektivnije puteve finansiranja za istraživanje na granicama nauke. ERC nastavlja tradiciju finansiranja izvrsne nauke kao što je to rađeno u FP7 specifičnom programu IDEAS (Ideje).

Grantovi će se dodjeljivati kroz više tipova akcija:

  • ERC Starting Grant (početni grantovi) za mlade vrhunske istraživače (2-7 godina nakon sticanja zvanja doktora nauka; vrijednost granta do 2 miliona evra za period od 5 godina.
  • ERC Consolidator Grant (konsolidatorski grantovi) za iskusne nezavisne istraživače koji imaju 7-12 godina istraživačkog staža nakon sticanja PhD diplome, u vrijednosti od 2.75 miliona evra na period od 5 godina.
  • ERC Advanced Grant (napredni grantovi) za iskusne istraživačke lidere s značajnim istraživačkim postignućima u poslednjih 10 godina, sa iznosom od 3.5 miliona evra za period od 5 godina.
  • ERC Proof of Concept Grants (grantovi za dokaz koncepta) za dobitnike drugih ERC grantova koji žele da provjere tržišni i/ili inovativni potencijal istraživačkih rezultata ERC projekata. Ovi grantovi su finansirani sa do 150.000 evra u periodu od 12 mjeseci.
  • ERC Synergy Grants (sinergijski grantovi) za male grupe pojedinaca istraživača i iznosima do max. 15 miliona evra za period od 6 godina.

Dina Masnik

European Research Council

Telefon: +38733560729