Skip to the content

Istraživačka infrastruktura

Istraživačka infrastruktura

Istraživačka infrastruktura igra veoma važnu ulogu u unapređenju znanja i tehnologija kao ključni instrument u ujedinjavanju različitih istraživačkih grupa koje rade na rješavanju određenih društvenih problema. Istraživačka infrastruktura nudi jedinstvene istraživačke usluge korisnicima iz različitih zemalja, pomažu privlačenju mladih ljudi u istraživački rad, ali i oblikovanju naučne zajednice. U okviru programa Horizont 2020, u ovom programu nastojaće se finansirati tri tipa aktivnosti kojima se podržava naučna izvrsnost u Evropi. Istraživačke infrastrukture su objekti, resursi i usluge koje istraživačke zajednice koriste za istraživanje i promovisanje inovacija u svojim oblastima. Gdje je relevantno, one se mogu koristiti izvan istraživanja, npr. za obrazovanje ili javne usluge, a uključuju: glavnu naučnu opremu (ili skupove instrumenata); resurse zasnovane na znanju, kao što su zbirke, arhivi ili naučni podaci; e-infrastrukturu, kao što su podaci i računarski sistemi i komunikacione mreže; i svaku drugu infrastrukturu jedinstvene prirode koja je neophodna za postizanje izvrsnosti u istraživanju i inovacijama. Takva infrastruktura može biti "jednolokacijska", "virtuelna" ili "distribuisana".

Generalno razlikujemo tri tipa aktivnosti:
  1. Prvi tip aktivnosti usmjeren je na razvoj nove vrhunske istraživačke infrastrukture. Ovim projektima će se dati sredstva za implementaciju i operativnost istraživačkih infrastruktura definisanih u ESFRI mapi puta, a biće podržana pripremna faza novih ESFRI projekata kao i implementacione i operativne faze ESFRI projekata prema utvrđenim prioritetima.
  2. Drugi tip aktivnosti ima za cilj optimizaciju upotrebe nacionalnih postrojenja njihovim integrisanjem u mreže i otvaranjem prema svim evropskim istraživačima. Ovom aktivnošću je omogućen kontinuitet tzv. integracijskih aktivnosti ("Integrating Activities") iz Okvirnog programa 7.
  3. Treći tip aktivnosti ima za cilj angažovanje i dalji razvoj IKT bazirane e- Infrastrukture koja je veoma važna za omogućavanje pristupa udaljenim resursima, saradnji na daljinu i obradi velikog broja podataka u svim naučnim oblastima.

Europroject Centar

Dalibor Drljača

Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development - European Research Infrastructures - Spreading excellence and widening participation

Telefon: +38766222789