Skip to the content

Marie Sklodowska-Curie akcije

Marie Sklodowska-Curie akcije

MSCA program je nasljednik specifičnog programa PEOPLE iz Okvirnog programa 7. Cilj ovog programa jeste da pruži izvrsne i inovativne istraživačke treninge, kao i mogućnosti za atraktivne istraživačke karijere i razmjenu znanja pomoću prekograničnih i među-sektorskih mobilnosti istraživača u trajanju od minimalno 3 mjeseca po posjeti (u opravdanim slučajevima moguć je i kraći period boravka). MSCA daje grantove za istraživače u svim fazama njihove karijere, od doktorskih studenata do visoko iskusnih istraživača. Ovi grantovi omogućavaju istraživački orjentisanim organizacijama da angažuju talentovane strane istraživače i kreiraju strateška partnerstva sa vodećim svjetskim institucijama. Svrha programa jeste da se istraživačima pruže neophodne vještine i međunarodno iskustvo za uspješnu karijeru i u javnom i u privatnom (industrijskom) sektoru. Grantovi su otvoreni za sve domene istraživanja i inovativnosti, a projektnu ideju daju sami istraživači prema tzv "bottom-up" pristupu (odozdo prema gore).

Kao i u prethodnom programu, MSCA će biti realizovana kroz sljedeća četiri tipa grantova:

Innovative Training Networks (ITN) – Inovativne mreže za obučavanje finansiraju mobilnost studenata doktorskih studija ili istraživača bez diplome doktora nauka, a s manje od četiri godine punog radnog staža u istraživanju (engl. Full time equivalent), bez obzira na fazu u kojoj se nalazi njihov doktorski studij (bilo da su tek upisani ili već pri kraju studija). Ovaj program je nasljednik slično programa iz FP7 – Početne mreže za obučavanje. ITN povezuje univerzitete i preduzeća iz različitih zemalja na programima obučavanja nove generacije istraživača. Ovim sredstvima se jačaju naučna izvrsnost i poslovna inovativnost kao i mogućnosti napredovanja istraživača u karijeri, razvijanjem vještina kao što su preduzetništvo, kreativnost i inovativnost. Postoje tri forme mreža za obučavanje:

  • Evropske mreže za obučavanje (European Training Networks - ETN) s ciljem da se istraživači upoznaju sa različitim sektorima i da razviju svoje prenosive ("transferable") vještine radeći na zajedničkim istraživačkim projektima;
  • Evropski industrijski doktorati (European Industrial Doctorates - EID) s ciljem razvoja vještina doktorskih studenata na studijima koje zajednički nadziru i akademska i ne-akademska institucija (naučnik iz preduzeća), pa je za ovaj tip mreže neophodno učešće barem jedne ne-akademske institucije;
  • Evropski zajednički doktorati (European Joint Doctorates - EJD) s ciljem organizovanja doktorskog programa koji će rezultirati zajedničkom, dvostrukom ili višestrukom diplomom uz zajedničku superviziju programa i kandidata.

Individual Fellowhsips (IF) - Individualnim stipendijama se finansira mobilnost iskusnih istraživača u post-doktorskim mobilnostima u svrhu unapređenja znanja i vještina istraživača. Istraživač mora posjedovati zvanje doktora nauka ili imati više od četiri godine punog radnog staža u istraživanju. Ova MSCA prestavlja nastavak individualnih mobilnosti iz Okvirnog programa 7 (odlaznih - IOF, unutar evropskih-IEF i dolaznih – IIF mobilnosti) kao i tzv. mobilnosti za nastavak istraživačke karijere (CAR-Career Restart") Zavisno od geografske mobilnosti razlikujemo dva tipa ovih akcija:

  • Evropske stipendije (European Fellowships – EF) u kojima istraživač mobilnost ostvaruje unutar zemalja članica EU i zemalja pridruženih programu; i
  • Globalne stipendije (Global Fellowships – GF) kojim se finansiraju "pozajmljivanja" ("secondments") istraživača koji iz Evrope putuju u ostale treće zemlje programa Horizont 2020, uz obaveznu "return" fazu u trajanju od 12 mjeseci tokom kojih istraživač prima sredstva iz projekta a radi u svojoj, domaćoj instituciji. Svrha ovih stipendija jeste da istraživači "preuzmu" iskustva, nova znanja i dobre prakse vrhunskih istraživačkih institucija industrijski razvijenih zemalja na kojima borave tokom realizacije projekta

International and inter-sectoral Cooperation Through the Research and Innovation Staff Exchange (RISE) - Međunarodna i intersektorska saradnja putem razmjene istraživačkog i inovativnog osoblja - finansira kratkotrajne mobilnosti istraživačkog i inovativnog osoblja u svim fazama razvoja karijere uključujući i menadžment, administrativno i tehničko osoblje istraživačke institucije. Namjera je da se podrže partnerstva univerziteta, istraživačkih i ne-akademskih institucija unutar i van Evrope. Moguće je ostvariti i izvan-evropsku saradnju institucija, ali u svakom slučaju se posebno podržava učešće ne-akademskog (privatnog ili industrijskog) sektora u ovim razmjenama. Ova MSCA baštini akcije Okvirnog programa 7 – međunarodne razmjene osoblja (IRSES) i saradnje između industrije i akademije (IAPP).

Co-funding of regional, national and international programmes that finance fellowships involving mobility to or from another country (COFUND) - Sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa kojima se finansira prekogranična mobilnost istraživača - finansira programe za obučavanje istraživača i dalji razvoj karijere koji uključuju prekograničnu mobilnost, bez obzira na geografsku pokrivenost i značaj programa. Važno je da program podržava: 1) doktorske i post-doktorske mobilnosti (Doctoral Fellowships) i 2) programe stipendiranja sa prekograničnom mobilnosti (Fellowships programme). Ovaj program nastavlja svoj rad pod istim nazivom kakav je imao i u Okvirnom progamu 7. Veoma je atraktivan za ministarstva i pripadajuće agencije putem kojih se finansiraju ovakve specifične aktivnosti s ciljem unapređenja nauke i istraživača.

The European Researchers' Night (NIGHT) - Evropska istraživačka noć - predstavlja simboličnu akciju promocije nauke i istraživanja prema opštoj javnosti organizovanjem niza događaja, druženja s istraživačima, mini-ekspedicija, eksperimenata i sl. aktivnosti. Veoma važna ciljna grupa projekata koji se prijavljuju ovdje jesu mlade osobe, djeca u osnovnim i srednjim školama koja se motivišu za učešće u istraživanju i inovacijama. Prema ustaljenoj šemi iz Okvirnog programa 7, u svim zemljama učesnicama programa Horizont2020, posljednjeg petka u mjesecu septembru se organizuje završna manifestacija, uglavnom na trgovima ili u univerzitetskim kampusima gdje je moguće postaviti ovakvu postavku za veliki broj građana.

Europroject Centar

Dalibor Drljača

Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development - European Research Infrastructures - Spreading excellence and widening participation

Telefon: +38766222789