Skip to the content

Prioritet 2: Liderstvo u industriji

Prioritet 2: Liderstvo u industriji

Liderstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama (Leadership in enabling and industrial technologies - LEIT) uključuje aktivnosti koje se fokusiraju na nove mogućnosti za poboljšanje industrijskog liderstva u ključim omogućujućim tehnologijama (Key Enabling Technologies - KETs), IKT-u i svemirskim istraživanjima. Ove ključne industrijske kompetencije određuju trenutnu i buduću konkurentnost Evrope. To znači da će ovaj program direktno doprinijeti jačanju evropske konkurentnosti u globalnim razmjerama, povećanju broja novih radnih mjesta i pružiti podršku daljem rastu i napretku. Ovim se takođe pomaže postizanje ciljeva evopske industrijske politike koja predstavlja važan dio evropske strategije za KET.

Osnovni cilj jeste učiniti Evropu atraktivnijom za investiranje u istraživanje i inovacije, uključujući i eko-inovacije i promotivne aktivnosti u kojima poslovni subjekti postavljaju teme saradnje. Nastojanje EU je da se omoguće značajne investicije u ključne industrijske tehnologije radi maksimizacije potencijala rasta evropskih preduzeća, pružajući im adekvatan nivo finansiranja, te pomoć malim i srednjim preduzećima da prerastu u vodeće svjetske kompanije. Ovaj stub programa Horizont 2020 ima za cilj da ubrza razvoj tehnologija i inovativnosti koje podupiru poslovanje u budućnosti i pomažu evropskim malim i srednjim preduzećima (MSP) da prerastu u svjetske kompanije.

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ammar Miraščija

National NCP coordinator

Telefon: +38733492597