Skip to the content

Biotehnologija

Biotehnologija

S aplikacijama u širokom spektru različitih sektora, nauka o životu i biotehnologija su glavni pokretači inovacija u Evropskoj uniji. Oni vode ka novom rastu i konkurentnosti u tradicionalnim sektorima, poput papirne, pulpne i hemijske industrije (uključujući farmaceutsku industriju), tekstilne kompanije i mnoge druge.

U Horizontu 2020, biotehnologija je uvedena kao ključna tehnologija za omogućavanje (KET), zajedno sa još tri KET-a: nanotehnologije, napredni materijali i napredna proizvodnja i obrada.

Istraživanje u oblasti biotehnologije podržano je u okviru Horizonta 2020 kako bi se iskoristili trenutno i buduće znanje (know-how) i podstakle tehnološke inovacije i industrijsko liderstvo u tim sektorima.

Želja je da evropska industrija održi svoju globalnu poziciju lidera u korist evropskih građana. U potrazi za ovim ciljevima fokus je na istraživanje orijentisano na misiju u oblastima nauka o životu, biotehnologije i biohemije za održive neprehrambene proizvode i procese.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Katarina Bošnjaković

Health, demographic change and wellbeing - Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy; & Biotechnology - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Telefon: +38757320330