Skip to the content

Informacijske i komunikacijske tehnologije

Informacijske i komunikacijske tehnologije

Potencijali i mogućnosti savremenih IKT sistema ja u stalnom porastu zahvaljujući napretku u elektronici, mikrosistemima, umrežavanju, sposobnosti savladavanja sve složenijih cyber-fizičkih sistema i robota i napretku u obradi podataka i interfejsima čovjek-mašina. Ovi razvojni događaji pružaju velike mogućnosti Evropi da razvije novu generaciju otvorenih platformi na kojima se može implementirati mnoštvo inovativnih uređaja, sistema i aplikacija.

Identifikovano je šest glavnih linija aktivnosti u IKT-LEIT dijelu:

  • Nova generacija komponenta i sustava - Elektronika, mikrosistemi i ugrađeni sustavi (eng. Embedded systems) podloga su za inovacije i stvaranje vrijednosti u svim segmentima privrede. Cilj je učvrstiti položaj Evrope u ovom području, kako bi se mogle iskoristiti prilike stvorene napretkom tehnologija.
  • Napredno računarstvo - U kombinaciji s potrebom povećanja energetskom efikasnosti računarstva u oblaku (eng. Cloud computing) i centrima podataka (eng. Data Centre), ključne tehnologije niske potrošnje će i dalje podsticati napredak u sektoru računarstva i pripadajućih tehnologija. Fokus je na ojačavanju i proširenju industrijske i tehnološke snage Evrope u IKT s niskom potrošnjom energije.
  • Budući Internet - Cilj aktivnosti u oblasti budućeg Interneta jeste omogućiti Internetu da zadovolji ogromna buduća očekivanja široke javnosti.
  • Tehnologije sadržaja i upravljanje informacijama - Fokus u ovome području su ključni aspekti digitalnog sadržaja i upravljanja informacijama, kao npr: stvaranje inovativnih višejezične proizvode i usluge, mašinsko prevođenju, industrija znanja i učenja itd.
  • Robotika - Roboti kao osoblje, i u uslužnoj industriji ili za kućnu upotrebu, predstavljaju nadolazeće tržište s ogromnim potencijalom rasta i njihova upotreba postaje sve normalnija i frekventnija u svim segmentima života.
  • Mikro-, nanoelektronika i fotonika - Cilj aktivnosti u ovom području jeste iskoristiti evropsku prednost u područjima nauke i tehnologije s ciljem jačanja konkurentnosti i sticanja tržišnog vođstva povezane industrije i razvijanje inovativnih rješenja za izabrane društvene izazove.

Pored toga, ovaj program podržava nekoliko unakrsnih tema koje se bave cyber-sigurnošću, Internetom stvari i istraživanjem o ljudsko-centričnom digitalnom dobu. Sve aktivnosti dopunjene su podrškom inovacijama i njihovom usvajanju, međunarodnoj saradnji i posebnoj akciji za mala i srednja preduzeća.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Salko Kovačić

Future and Emerging Technologies - Information and Communication Technologies (ICT

Telefon: +38736281040