Skip to the content

Mala i srednja poduzeća

Mala i srednja poduzeća

Inovativnost u MSP ("Innovation in SMEs") je finansijski instrument programa Horizont 2020 čiji je zadatak da stimuliše sve oblike inovativnosti u MSP, a posebno one s potencijalom za rast i internacionalizaciju na jedinstvenom evropskom tržištu, ali i van njega. Cilj je da se optimizuje naučno, razvojno i inovativno okruženje za MSP uključujući i formiranje niza pratećih servisa s ciljem jačanja inovativnih kapaciteta i kreiranjem novih vrijednosti za tržište i/ili za društvo u cjelini. Time se MSP uključuju u implementaciju akcija s ciljem podržavanja strategije "Evropa 2020 za pametni, inkuzivni i održivi rast".

Inovacije u MSP će biti finansirane kroz dvije podteme:

  • Instrument za MSP ("SME instrument") je namijenjen za grantove međunarodno orijentisanih MSP-a, za implementaciju visoko rizičnih ali i visoko potencijalnih inovativnih ideja. Cilj je podržati projekte sa evropskom dimenzijom, koji će dovesti do radikalnih promjena u načinu poslovanja (proizvod, procesi, usluge, marketing itd.). Namjera je da se kompanije lansiraju na nova tržišta, promoviše njihov rast i kreiraju visoke stope povrata na uložene investicije. Instrument za MSP je namijenjen svim inovativnim preduzećima u svim industrijskim sektorima, a predviđeno je tro-fazno finansiranje MSP iz ovog instrumenta prema sljedećoj šemi:
    • Poslovni inovativni grantovi za izradu studije izvodljivosti – faza I ("Business innovation grants for feasibility assessment purposes" - optional phase I): vrijednost projekta 50,000 evra (avansno) po projektu (finansira se 70% ukupnih troškova projekta, a 30% je očekivano sufinansiranje);
    • Grantovi za poslovne inovacije u razvojne i demonstracione svrhe – faza II ("Business innovation grants for innovation development & demonstration purposes" - possible phase II): okvirni iznos u rangu 500,000 do 2,5 miliona evra po projektu (finansira se 70% ukupnih troškova projekta, a 30% je očekivano sufinansiranje);
    • Besplatno poslovno savjetovanje – opciono u fazama I i II ("Free-of- charge business coaching" - optional in phases I and II): u svrhu podrške i poboljšanja inovativnih kapaciteta preduzeća i pomoć usmjeravanju projektnih prema strateškim poslovnim potrebama;
    • Pristup široj lepezi servisa za inovativnu podršku i olakšavanje pristupa rizičnim finansijama – faza III ("Access to a wide range of innovation support services and facilitated access to risk finance" - mostly in optional phase III): sredstva su namjenjena komercijalnoj eksploataciji poslovne inovacije.
  • EUREKA EUROSTARS program (EUROSTARS Programme): Eurostars je zajednički evropski program, sufinansiran iz nacionalnih budžeta 34 zemlje članice EUREKA programa i Evropske unije sa ukupno 1.14 milijardi EUR. Program je pažljivo razvijen kako bi odgovorio na specifične potrebe preduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem, a s ciljem razvoja novih proizvoda i usluga, dajući lakši pristup međunarodnim tržištima zahvaljujući transnacionalnoj prirodi projektnog konzorcijuma. Dvije godine po završetku projekta, proizvod tog istraživanja bi trebao biti spreman za uvođenje na tržište.

 

Agencija za ekonomski razvoj općine Prijedor - PREDA

Zoran Dimitrijević

SMEs

Telefon: +38752241600