Skip to the content

Nanotehnologije

Nanotehnologije

Program Horizont 2020 ima za cilj da premosti jaz između istraživanja na tržištu nanotehnologija i realizuje potencijalni doprinos održivom razvoju, konkurentnosti, životnoj sredini, visokokvalifikovanim poslovima i povećanom kvalitetu života.
Potrebno je adresirati brojne barijere kako bi se omogućilo uvođenje inovativnih, sigurnih i održivih nano-omogućenih proizvoda na veliko tržište.

Aktivnosti programa Horizont 2020 koje se bave ovim izazovom stoga će sprovesti sljedeće korake ka uspostavljanju i uvođenje na tržište lakih, multifunkcionalnih, ekonomičnih i ekološki prihvatljivih nano-omogućenih proizvoda za različite primjene, povećavajući laboratorijsko iskustvo na industrijsku veličinu i demonstriranjem održivost raznovrsne proizvodne tehnologije.

Da bi se obezbedio siguran razvoj i primjena nanotehnologija, Horizont 2020 ima za cilj da unaprijedi naučna znanja o potencijalnom uticaju nanotehnologije na zdravlje ili na životnu sredinu i da obezbijedi alate za procjenu rizika i upravljanje tokom cijelog životnog ciklusa.

Očekivani uticaj:

  • Podržavajući evropsku konkurentnost kroz ubrzanu primjenu nano-omogućenih proizvoda na tržištu
  • Poboljšanje postojećih proizvodnih procesa i industrijske produktivnosti
  • Doprinos poboljšanom tehničkom znanju
  • Promovisanje pristupa zasnovanog na sigurnosti i doprinosu okvirima nano-bezbednosti i regulatornih strategija EU (uključujući standardizaciju)
  • Pružanje značajnih dugoročnih društvenih koristi u smislu poboljšanja zdravstvene zaštite i poboljšanja kvaliteta života

Gde god je relevantno, ključni principi za podsticanje odgovornog pristupa istraživanju i inovacijama uključeni su u radni program. Posebna pažnja će se posvetiti društvenom angažovanju i poštovanju etičkih i bezbednosnih principa.