Skip to the content

Napredna proizvodnja i prerada

Napredna proizvodnja i prerada

Posebni cilj programa Napredna proizvodnja i prerada jeste transformisati današnje industrijske oblike proizvodnje prema većoj, na znanju utemeljenoj, održivoj, trans-sektorskoj proizvodnji i tehnologijama prerade. Ovakva transformacija proizvodnje bi dovela do nastanka više inovativnih proizvoda, procesa i usluga.

Proizvodni sektor EU je veoma važan za evropsku privredu i čini 17% BDP-a uz radnu angažovanost oko 22 miliona radnika u EU. Evropski pristup proizvodnji treba radikalno promijeniti kako bi evropska privreda ostala globalno konkurentna. Cilj programa je doprinijeti uspješnom prelazu na proizvodnju s visokom dodanom vrijednošću i proizvodima i uslugama baziranim na znanju.

Naglasak istraživačkih i inovacijskih aktivnosti će biti na održivoj proizvodnji i preradi, uvođenjem potrebnih tehničkih inovacija za proizvodnju proizvoda i usluga, uz nizak utrošak energije i materijala.

Aktivnosti programa:

Tehnologije za tvornice budućnosti
Promovisanje održivog industrijskog rasta i strateškog pomaka ka proizvodnji koja stvara visoku dodanu vrijednost na temelju znanja.

Tehnologije koje omogućuju energetski efikasnu izgradnju
Smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 za razvoj i implementaciju održivih tehnologija građenja.

Održive tehnologije s niskim nivoom karbona u energetski intenzivnim industrijama prerade
Povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije, značajnim poboljšanjem energetske efikasnosti i smanjenjenjem uticajatakvih industrijskih aktivnosti na okolinu kroz cijeli lanac vrijednosti.

Novi održivi poslovni model
Izvođenje koncepta i metodologija za prilagodljive, na znanju bazirane biznis modele.

Sveučilište u Mostaru

Danijel Šogorović

Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, advanced manufacturing and processing - Space - Smart, green and integrated transport

Telefon: +38736337030