Skip to the content

Napredni materijali

Napredni materijali

Kako se meri napredak čovječanstva? Jedan od načina je da pogledamo izvanrednu evoluciju umjetnih materijala, kako su ti materijali razvijeni i korišteni tokom vremena, njihov raspon i raznolikost, i njihov kvalitet i performanse. Od doba bronze i gvožđa do doba silicijuma koji je dominirao krajem XX vijeka - slika je koja jasno govori: napredak je fenomenalan.

Osposobljavanje dizajna, istraživanje i razvoj novih i poboljšanih materijala će ostati ključni za postizanje ciljeva evropske politike inovacija, u saglasnosti sa Evropskom strategijom za pametan, održiv i inkluzivan rast - EUROPE 2020. Istraživanja treba da odgovore na potrebe i probleme ljudi za integriranim rješenjima koja povezuju energiju, prirodne resurse i zdravlje ljudi.

Materijali mogu omogućiti industrijski i komercijalni uspjeh i za postojeće i buduće proizvode i procese: oni mogu uvesti nove funkcionalnosti i poboljšati osobine dodavanjem vrijednosti postojećim proizvodima i procesima, čime predstavljaju nevidljivu revoluciju; istovremeno, proizvodnja materijala po dizajnu može omogućiti razvoj proizvoda i procesa pod zaista održivim sistemskim pristupom.

Istraživanje materijala može se predstaviti počevši od samih materijala (npr. Biomaterijala, metala, polimera) ili industrijskog sektora (npr. Metalurgija, hemija) ili njihove primjene (npr. Energija, zdravlje, transport) kao i kroz druge pristupe. Zbog toga je nekoliko evropskih inicijativa za finansiranje podržalo istraživanje materijala unutar strukture Sedmog okvirnog programa EU (FP7).

Sveučilište u Mostaru

Danijel Šogorović

Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, advanced manufacturing and processing - Space - Smart, green and integrated transport

Telefon: +38736337030