Skip to the content

Svemir

Svemir

Programom Horizont 2020 evropskoj svemirskoj istraživačkoj zajednici je omogućen razvoj inovativnih svemirskih tehnologija i operativnih koncepata od ideje do demonstracija u svemiru i korištenja podataka o prostoru u naučne, javne ili komercijalne svrhe. Ovim se obezbjeđuje struktura istraživanja i inovacija svemira na evropskom nivou i riješavaju ključni aspekti identifikovane u komunikaciji Evropske komisije po nazivom "EU Space Industrial Policy: Releasing the Potential for Growth in the Space Sector".

Akcije će biti sprovedene u saradnji sa istraživačkim aktivnostima država članica i Evropske svemirske agencije (ESA), s ciljem izgradnje komplementarnosti između različitih aktera. U tu svrhu predviđa se unapređenje koordinacije između različitih aktera.

Predlog Komisije za Horizon 2020 postavlja sledeći moto za istraživanje i razvoj EU za period od 2014. do 2020. godine: "Pripremite se za sve veću ulogu svemira u budućnosti i sada iskoristite prednosti svemira".

Radni program je strukturiran za rešavanje izazova pomoću:

  • Prioritizovanje dvije evropska svemirske vodeće inicijative: Evropskog globalnog navigacionog satelitskog sistema (European Global Navigation Satellite System - EGNSS) i posmatranje planete Zemlje (Earth Observation);
  • Osiguravanje podrške trećem prioritetu svemirske politike EU: zaštita svemirske infrastrukture, a posebno uspostavljanje Sistema za nadgledanje i praćenje svemira (Space Surveillance and Tracking system - SST) na evropskom nivou;
  • Pružanje podrške evropskoj industriji za ispunjenje ciljeva definisanih u saopštenju Evropske komisije za Industrijsku politiku svemira, naročito radi održavanja i unapređenja konkurentnosti industrije i njenog lanca vrijednosti na globalnom tržištu;
  • Osigurati da se evropske investicije u svemirskoj infrastrukturi koriste u korist građana; kao i podrška evropskim svemirskim naukama; i
  • Unapređenje položaja Evrope kao atraktivnog partnera za međunarodna partnerstva u svemirskoj nauci i istraživanju.

Sveučilište u Mostaru

Danijel Šogorović

Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, advanced manufacturing and processing - Space - Smart, green and integrated transport

Telefon: +38736337030