Skip to the content

Prioritet 3: Društveni izazovi

Treći stub Horizonta 2020 jesu društveni izazovi. Naime, nakon analize efekata dosadašnjih okvirnih programa utvrđeno je da novi program mora staviti veći naglasak na konkretnu realizaciju naučnih dostignuća, a ne forsirati nauku radi nauke. Stoga je prioritet programa Horizont 2020 da realizuje što je to veći broj projekata kojima bi se riješili neki tekući društveni izazovi, odnosno problemi. Aplikanti koji pripremaju projekte u ovom programu moraju imati na umu da rezultat njihovog projekta mora biti primjenjiv za većinu građana Evrope, odnosno da ciljano pomaže realizaciju nekog od političkih prioriteta iz "Evropa 2020" strategije ili barem adresira neke glavne probleme evropskih građana uopšte.

Pristup baziran na rješavanju (odgovoru) na izazove objedinjuje resurse i znanja iz različitih naučnih oblasti, tehnologija i disciplina, uključujući i društvene i humanističke nauke. Ovim bi bile pokrivene aktivnosti u cijelom lancu vrijednosti, od istraživanja do tržišta, sa novim fokusom na aktivnosti koje se odnose na inovativnost u oblastima pilotiranja različitih rješenja, demonstracijske aktivnosti, podrška za javne nabavke i sl. U tom smislu veoma je važna veza ovog dijela programa Horizont 2020 sa aktivnostima Partnerstva o evropskoj inovativnosti ("European Innovation Partnerships" - EIP).

EIP trenutno definiše partnerstva u pet ključnih oblasti saradnje:

  • aktivno i zdravo starenje,
  • poljoprivredna održivost i produktivnost,
  • pametne gradove i zajednice,
  • voda, i
  • sirovine.

Stub "Društveni izazovi" je nasljednik specifičnog programa "Saradnja" ("Cooperation") iz Okvirnog programa 7 s redefinisanim oblastima saradnje, kako slijedi shodno izazovima identifikovanim u Evropa 2020 strategiji:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ammar Miraščija

National NCP coordinator

Telefon: +38733492597