Skip to the content

SC1 - Zdravlje

SC1 - Zdravlje

Zdravlje, demografske promjene i dobrobit (Health, demographic change and wellbeing) - Suština ovog izazova jeste osiguranje i investiranje u bolje zdravlje za sve, a posebne mjere će biti preduzete prema promociji zdravog načina života i prevenciji bolesti, razumijevanju razvoja bolesti i bolju dijagnostiku, razvoju novih metoda dijagnosticiranja i praćenja bolesti kao i boljem iskorišćavanju medicinskih podataka, te aktivnom starenju, samostalnom i potpomognutom življenju i osposobljavanju pojedinaca za praćenje vlastitog zdravlja.

Ovaj izazov će biti realizovan kroz više segmenata:

 

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).