Skip to the content

SC3 - Energija

SC3 - Energija

Sigurna, čista i efikasna energija (Secure, clean and efficient energy) - brojni su izazovi koji stoje pred energetskim sektorom da bi bio konkurentan, a neki od njih su sve oskudniji izvori, povecana potrošnja i klimatske promjene. Ovaj izazov u programu Horizont 2020 je strukturisan oko sedam specificnih ciljeva i istraživackih oblasti, a to su:

  • Smanjenje potrošnje energije i karbonskog otiska (Reducing energy consumption and carbon footprint),
  • Jeftinije snabdjevanje elektricnom energijom s manje karbona (Low-cost, low-carbon electricity supply),
  • Alternativna goriva i mobilni energetski izvori (Alternative fuels and mobile energy sources),
  • Jedinstvena, pametna evropska elektro-mreža (A single, smart European electricity grid),
  • Nova znanja i tehnologije (New knowledge and technologies),
  • Robusno odlucivanje i javno angažovanje (Robust decision making and public engagement),
  • Tržišno shvatanje energije i IKT inovacije.

International Burch University

Jasna Hivzifendić

Secure, clean and efficient energy

Telefon: +38733944410