Skip to the content

SC4 - Transport

SC4 - Transport

Pametni, zeleni i integrisani transport (Smart, green and integrated transport) ima za cilj da osnaži konkurentnost evropske transportne industrije i pomogne da evropski transportni sistem postane efikasan po pitanju upotrebe resursa, okrenut očuvanju klime i okoline, bezbjedan za sve građane i društvo u cjelini. Horizont 2020 će finansirati projekte koji će doprinijeti razvoju novih aviona, vozila i plovila koja su čišća, tiša i koja minimizuju uticaj transporta na okolinu i klimu. Posebno je od interesa poboljšanje transporta i mobilnosti ljudi i roba u urbanim oblastima. Stoga su istraživački napori usmjereni i na nove koncepte prevoza tereta i prateću logistiku uz smanjenje stope saobraćajnih nesreća i smrtnosti i povećanje bezbjednosti u saobraćaju. Ovim bi se trebala postići jačanje pozicija evropske transportne industrije uz istovremeno jačanje konkurentnosti i uspješnosti transportne industrije i pratećih servisa. Pored navedenog, cilj je pomoći donosiocima odluka u procesima promocije inovacije u transportu i odgovaranju na izazove shodno potrebama društva u cjelini.

U radnom programu ovi transportni izazovi su obuhvaćeni kroz tri poziva:

  • Moblinost za rast (Mobility for Growth),
  • Zelena vozila (Green Vehicles),
  • Razvoj malog biznisa i ubrzanih inovacija u oblasti transporta (Small Business and Fast Track Innovation for Transport).

Sveučilište u Mostaru

Danijel Šogorović

Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, advanced manufacturing and processing - Space - Smart, green and integrated transport

Telefon: +38736337030