Skip to the content

SC5 - Klima

SC5 - Klima

Klimatske akcije, zaštita okoline, efikasnost resursa i sirovine (Climate action, environment, resource efficiency and raw materials) Ovim segmentom Horizonta 2020 će biti finansirana istraživanja s ciljem:

  • Postizanja efikasnosti korišćenja resursa i vode kao i fleksibilnosti ekonomije i društva na klimatske promjene,
  • Zaštite i održivog upravljanja prirordnim resursima i ekosistemima, i
  • Održivo snabdjevanje i upotreba sirovina radi zadovoljavanja potreba rastućeg broja populacije sa postojećim prirodnim resursima i ekosistemima na planeti.

S tim u vezi, istraživački i inovativni napori bi trebali biti usmjereni prema sljedećim linijama aktivnosti:

  • Borba protiv i adaptiranje na klimatske promjene,
  • Zaštita okoline uz održivo upravljanje prirodnim resursima, vodom, biodiverzitetom i ekosistemima,
  • Osiguranje održivog snabdjevanja ne-energetskim i ne-poljoprivrednim sirovinama,
  • Omogućavanje prelaska na zelenu ekonomiju i društvo putem eko-inovacija,
  • Razvoj sveobuhvatne i održive globalne okolišne observatorije i informacionih sistema,
  • Kulturno naslijeđe (u pogledu zaštite okoline, ne kulture).

 

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Katarina Bošnjaković

Health, demographic change and wellbeing - Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy; & Biotechnology - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Telefon: +38757320330