Skip to the content

SC6 - Inkluzija

SC6 - Inkluzija

Evropa u promjenjivom svijetu – inkluzivna, inovativna i reflektujuća društva (Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies)

Evropa se suočava sa velikim izazovima u smanjenju nejednakosti i socijalne isključenosti. 80 miliona ljudi je u riziku od siromaštva, a 14 miliona mladih ljudi nije u obrazovanju, zapošljavanju ili obuci. Još uvek nije prevaziđena ekonomska kriza koja je dovela do stope nezaposlenosti od 12% uopšte i 20% među mladima.

Smanjivanje nejednakosti i socijalne isključenosti u Evropi su ključni izazovi za budućnost Evrope. Istovremeno, veliki potencijal za Evropu postoji kroz mogućnosti pružene, na primjer, novim oblicima inovacija i angažmanom građana. Zbog toga ovaj izazov ima za cilj jačanje i bolje razumijevanje Evrope kao zajednice država kroz rješenja u kontekstu velikih transformacija i rastuće globalne (opšte) međuzavisnosti država.

Ključne istraživačke i inovativne aktivnosti predviđenje prvim radnim programom su fokusirane na:

  • Nove ideje, strategije i strukture upravljanja za prevazilaženje krize u Evropi (fleksibilna ekonomska i monetarna unija, agenda za rast EU, EU društvene politike, budućnost evropskih integracija, nove tehnologije za javni sektor...).
  • Mlada generacija u inovativnoj, inkluzivnoj i održivoj Evropi (nesigurnost poslova, mobilnost mladih, obrazovanje odraslih, društveno i političko angažovanje mladih osoba, modernizacija javne administracije).
  • Reflektivna društva: prenos evropskog kulturnog nasleđa, korišćenje prošlosti, 3D modelovanje pristupa evropskim kulturnim dobrima.
  • Evropa kao globalni igrač: fokusiranje istraživačke i inovativne saradnje sa trećim zemljama, novi geopolitički red na Mediteranu, evropskom istočnom partnerstvu i ostalim trećim zemljama.
  • Novi oblici inovativnosti u javnom sektoru, otvorene vlade, poslovni modeli inovativnosti, društvena inovativnost zajednice, IKT za učenje i inkluziju...

Istraživanje i inovacije u EU će se baviti socijalnom isključivošću, diskriminacijama i različitim oblicima nejednakosti. Istraživaće nove oblike inovacija i ojačati bazu podataka za Uniju inovacija, Evropskog istraživačkog prostora i druge relevantne politike EU. Ona će promovisati koherentnu i efikasnu saradnju sa trećim zemljama. Na kraju, ona će se baviti pitanjima sjećanja, identiteta, tolerancije i kulturnog nasljeđa.

Ukratko, ovaj program socijalnog izazova Horizon 2020 ima za cilj podsticanje većeg razumevanja Evrope, pružanjem rješenja i podrškom inkluzivnih, inovativnih i reflektirajućih evropskih društava sa inovativnim javnim sektorom u kontekstu transformacija bez presedana i rastućih globalnih međuzavisnosti.

Univerzitet u Sarajevu

Nina Begović

Inclusive, innovative and reflective societies - Science with and for Society

Telefon: +38733565123