Skip to the content

SC7 - Sigurnost

SC7 - Sigurnost

Bezbjedna društva - zaštita sloboda i bezbjednosti Evrope i njenih građana (Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens)

Borba protiv kriminala i terorizma danas zahtjeva nove tehnologije i kapacitete koji bi se koristili u borbi protiv raznih oblika kriminaliteta uključujući i sajber-terorizam. Potrebno je razumjeti ideje i vjerovanja terorista kako bi se izbjegli mogući oblici konfrontacija, a posebno prijetnji u avio saobraćaju. Zaštita granica Evropske unije zahtjeva razvoj modernih sistema, opreme, alata, procesa i metoda za brzu identifikaciju osoba. Ovo podrazumijeva i lanac provjere bezbjednosti u kontekstu evropske carinske politike i Šengenskog sporazuma. Posebno važan aspekt je tzv. digitalna bezbjednost čiji je izazov povećanje bezbjednosti i sigurnosti postojećih aplikacija, servisa i infrastrukture integrisanjem vrhunskih bezbjednosnih rješenja i procesa u koje su uključeni svi relevantni faktori: javna uprava, pravne agencije, operateri, provajderi IKT usluga, proizvođači IKT opreme ali i sami građani.

Primarni ciljevi izazova bezbjednog društva su:

  • Unapređenje fleksibilnosti društva u odgovoru na prirodne i katastrofe izazvane od ljudi, od razvoja novih alata za upravljanje kriznim situacijama do komunikacijske interoperabilnosti, te razvoj novih rješenja za zaštitu kritične infrastrukture;
  • Borba protiv kriminala i terorizma od razvoja novih forenzičkih alata do zaštite od eksploziva;
  • Poboljšanje granične sigurnosti od poboljšanja zaštite morskih granica do podrške eksternim bezbjednosnim politikama EU uključujući prevenciju konflikta i izgradnju mira;
  • Pružiti poboljšanu sajber-bezbjednost počevši od sigurne razmjene informacija do novih modela osiguranja.

Univerzitet u Banjoj Luci

Đorđe Markez

Legal and Financial Aspects - Security - Joint Research Centre

Telefon: +38751321275