Skip to the content

Vijesti

Horizon 2020

HORIZON 2020: Objavljen nacrt radnog programa 2018-2020

Europska komisija je objavila NACRT radnog programa za period od 2018. do 2020. godine.

Pripreme za radni program 2018-2020 započete su još 2016. godine, uz konsultacije svih zainteresiranih strana i diskusije sa državama članicama o prioritetima, koji su predstavljeni u neformalnim radnim dokumentima, gdje se nalazi 17 tematskih dokumenata, te jedan opći dokument.

Kategorija: Horizon 2020

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz granta za 2017. godinu

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka) utvrđeni se kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu.

Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).