Skip to the content

Vijesti

Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot

Evropski savet za inovacije (EIC) - Podrška radikalnim inovacijama koje će kreirati nova tržišta

U periodu od 2018. do 2020, Komisija je mobilisala 2,7 milijardi eura iz Okvirnog programa Horizont 2020 kako bi podržala visoko-rizične inovacije koje će kreirati tržišta budućnosti. S tim ciljem, Evropska komisija je 2019. godine objavila ažuriranu verziju Radnog programa pod nazivom Poboljšani evropski savet za inovacije (EIC) za period 2019-2020 programa H2020, sa budžetom ...

Kategorija: EU Fondovi, Kategorija: Horizon 2020

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).