Skip to the content

Vijesti

Horizon Evropa

Održan Webinar "Popularizacija učešća u Okvirnom programu Horizon Evropa"

U okviru međunarodnog projekta "Popularizacija učešća ICT istraživača u Horizon 2020", na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru je 10. novembra 2020. godine održan webinar na temu "Popularizacija učešća u okvirnom programu Horizon Evropa". Webinar je organizovao Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru na TEAMs platformi, gdje su učesnicima prezentirani rezultati ankete, kao i ...

Kategorija: Webinar

Upitnik: Motivi i barijere za učešće u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizon 2020

U ime koordinatora Dunavske strategije, zaduženih za prioritetnu oblast 7 - Razvoj društva znanja u Dunavskom regionu, ljubazno vas molimo da popunite formular koji se tiče motiva i barijera za učešće u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije H2020. Više informacija o Dunavskoj strategiji je dostupno na linku Formularu se može pristupiti na ovom linku: https://docs.g ...

Kategorija: Pozivi
seeiist

Upitnik za naučnike, onkologe i regulatore: liječenje tumora hadron terapijom (SEEIIST projekat)

Evropska mreža za hadron terapiju lakim jonima (ENLIGHT https://enlight.web.cern.ch/) u okviru projekta Evropske komisije koji podržava uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi (www.seeiist.eu) poziva naučnike, onkologe i regulatore iz BiH da popune Upitnik koji će pomoći prikupljanju podataka za uspostavljanje Instituta. Cilj upitnika ...

Kategorija: Pozivi
Javni konkurs

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu Na osnovu člana 9. stav (1) Odlukeo kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu,("Službeni glasnik BiH“ broj 68/20), Minist ...

Kategorija: Javni pozivi
Horizon Europa

Webinar: Popularizacija učeća u okvirnom programu Horizon Europa

U okviru projekta "Popularizacija učešća ICT istraživača u Horizon 2020", Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru vrši analizu učešća BH partnera u EU programima. Cilj projekta je popularizacija učešća istraživača sa univerziteta i drugih institucija koje rade na realizaciji projekata iz Informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u okvirnom programu Horizon 2020, odnosno ...

Kategorija: Webinar
Otvorena nauka i prava intelektualne svojine

Webinar na temu "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine"

Pogledajte snimak sa Webinara:       EURAXESS Centar Bosne i Hercegovine organizuje webinar na temu "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine" koji će se održati 21.10.2020. godine (srijeda), u periodu od 9:00-13:00 časova. Webinar će biti organizovan kao interaktivna obuka. Svi zainteresovani koji prijave učešće na webinaru dobiće email sa materijalom koji bi trebal ...

Kategorija: Webinar

Istraživanje o efektima COVID-19 pandemije na ponašanje potrošača

Istraživači sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu (BiH), Mediteranskog Agronomskog instituta iz Barija (Italija), Zapadnog univerziteta iz Mičigena (SAD) i Katarskog državnog univerziteta (Katar) sprovode naučno istraživanje o efektima COVID-19 pandemije na ponašanje potrošača u vezi sa konzumacijom hrane u Bosni i Hercegovini. Ovim putem želimo Vas zamoliti da izdvojite 5-10 mi ...

Kategorija: Pozivi
Research innovation days

Evropski dani istraživanja i inovacija

Evropski dani istraživanja i inovacija su najvažniji godišnji događaj Evropske komisije iz ove oblasti, koji okupljaju istraživače, poduzetnike, administratore i širu javnost u cilju razvijanja debate o budućnosti istraživanja I inovacija u Evropi I svijetu. Po prvi put ove godine je to potpuno virtuelni događaj. Stvaranjem veza između najnovijih dostignuća u nauci I najvećih ...

Kategorija: Info dan
Podizanje svijesti o hrani

EIT Food poziv za organizaciju događaja: "Podizanje svijesti o hrani"

EIT Food (European Institute of Innovation and Technology - the Food sector) poziv za organizaciju događaja: "Podizanje svijesti o hrani" EIT Food će angažovati tri organizacije, sa sjedištem u tri različite zemlje: Albaniji, Armeniji, Bosni i Hercegovini, Kipru, Farskim ostrvima, Gruziji, Malti, Moldaviji, Crnoj Gori, Republici Sjevernoj Makedoniji i Ukrajini koja će organizo ...

Kategorija: EU Fondovi, Kategorija: Javni pozivi
Otvoreni pristup istraživačkim infrastrukturama

Webinar Otvoreni pristup istraživačkim infrastrukturama

Kao dio Programa podrške Otvorenom pristupu istraživačkim infrastrukturama na Zapadnom Balkanu, Regionalno vijeće za saradnju organizira dvodijelni webinar 29. i 30.06.2020. godine, u period od 14:00-17:30 sati. Ovaj trening je prvenstveno namijenjen menadžmentu, administrativnom i istraživačima na javnim institucijama, zainteresiranim za razvoj i usvajanje politika otvorenog p ...

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).