Skip to the content

Vijesti

Javni konkurs

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu Na osnovu člana 9. stav (1) Odlukeo kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu,("Službeni glasnik BiH“ broj 68/20), Minist ...

Kategorija: Javni pozivi
Horizon Europa

Webinar: Popularizacija učeća u okvirnom programu Horizon Europa

U okviru projekta "Popularizacija učešća ICT istraživača u Horizon 2020", Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru vrši analizu učešća BH partnera u EU programima. Cilj projekta je popularizacija učešća istraživača sa univerziteta i drugih institucija koje rade na realizaciji projekata iz Informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u okvirnom programu Horizon 2020, odnosno ...

Kategorija: Webinar
Otvorena nauka i prava intelektualne svojine

Webinar na temu "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine"

Pogledajte snimak sa Webinara:       EURAXESS Centar Bosne i Hercegovine organizuje webinar na temu "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine" koji će se održati 21.10.2020. godine (srijeda), u periodu od 9:00-13:00 časova. Webinar će biti organizovan kao interaktivna obuka. Svi zainteresovani koji prijave učešće na webinaru dobiće email sa materijalom koji bi trebal ...

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).