Skip to the content

Vijesti

Horizon Evropa

Održan Webinar "Popularizacija učešća u Okvirnom programu Horizon Evropa"

U okviru međunarodnog projekta "Popularizacija učešća ICT istraživača u Horizon 2020", na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru je 10. novembra 2020. godine održan webinar na temu "Popularizacija učešća u okvirnom programu Horizon Evropa". Webinar je organizovao Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru na TEAMs platformi, gdje su učesnicima prezentirani rezultati ankete, kao i ...

Kategorija: Webinar

Upitnik: Motivi i barijere za učešće u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizon 2020

U ime koordinatora Dunavske strategije, zaduženih za prioritetnu oblast 7 - Razvoj društva znanja u Dunavskom regionu, ljubazno vas molimo da popunite formular koji se tiče motiva i barijera za učešće u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije H2020. Više informacija o Dunavskoj strategiji je dostupno na linku Formularu se može pristupiti na ovom linku: https://docs.g ...

Kategorija: Pozivi
seeiist

Upitnik za naučnike, onkologe i regulatore: liječenje tumora hadron terapijom (SEEIIST projekat)

Evropska mreža za hadron terapiju lakim jonima (ENLIGHT https://enlight.web.cern.ch/) u okviru projekta Evropske komisije koji podržava uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi (www.seeiist.eu) poziva naučnike, onkologe i regulatore iz BiH da popune Upitnik koji će pomoći prikupljanju podataka za uspostavljanje Instituta. Cilj upitnika ...

Kategorija: Pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).