Skip to the content

Vijesti

National Capacity Building NI4OS Training

Webinar: National Capacity Building NI4OS Training

Obuka će biti održana 27.05.2020. godine putem videokonferencijskog linka. Uputstvo za videokonferencijsku vezu će biti dostavljena blagovremeno svim registrovanim učesnicima, a za prisustvovanje nije potreban nikakav dodatni softver osim modernog programa za pristup Internetu (Chrome, Firefox, itd). Pristup je moguć i sa mobilnih uređaja. Registraciju za prisustvo možete oba ...

Kategorija: Webinar
Horizon Europe

Nacrt: Strategija provođenja programa "Horizon Europe".

Evropska komisija je krajem aprila objavila prvi nacrt Strategije provođenja programa "Horizon Europe". U procesu zajedničkog dizajna, zajedno s državama članicama i akterima, Komisija trenutno priprema radne programe za "Horizon Europe". Ova priprema se odnosi na definisanje željenih efekata i prioriteta finansiranja kroz proces strateškog planiranja. Drugi dio pripreme se od ...

Kategorija: EU Fondovi
Coimbra Sustainability Summit 2020

Coimbra Sustainability Summit 2020

Kao agenti za inovacije moramo dati svoj doprinos u riješavanju društvenih izazova sa kojima se planeta suočava i pokušati da se pozabavimo nekim od 17 ciljeva održivog razvoja koje su Ujedinjene Nacije definisale 2015. godine (17 Sustainable Development Goals). Vizija događaja je raspravljati o tome kako nove tehnologije mogu podržati pristojan rad i ekonomski rast stvaranjem ...

Kategorija: Webinar
Digitalna humanistika

Upitnik o korištenju python programskog okruženja

Budući da značajan broj ljudi koji se bavi digitalnom humanistikom ima ili želi steći iskustva u radu s Python programskim jezikom, kolege iz Centra za informatiku i računarstvo Instituta Ruđer Bošković planiraju izradu oglednih primjera Jupyter bilježnica tematski vezanih uz područje digitalne humanistike koje bi bile dostupne na europskoj (EGI) i/ili nacionalnoj (SRCE) cloud ...

Kategorija: Webinar

Webinar u organizaciji European Grid Infrastructure (EGI)

European Grid Infrastructure (EGI) organizuje webinar u kontekstu korištenja Python programskog okruženja i Jupyter bilježnica. "The EGI Notebooks service: Support for analytics and big data visualisation in the cloud". Webinar će se održati 7. maja 2020. godine te se potrebno prethodno prijaviti. Više informacija možete pronaći na linku: https://indico.egi.eu/event/5087/ ...

Kategorija: Webinar
L'Oreal-UNESCO

Poziv za nominacije za L'Oreal-UNESCO nagradu za žene u nauci za 2021. godinu

U okviru saradnje "Za žene u nauci" između UNESCO-a i L’Oreal Fondacije, otvoren je poziv za nominacije za istaknute naučnice iz cijelog svijeta za 2021. godinu. U okviru ove saradnje biće dodijeljeno 5 nagrada u vrijednosti od 100,000 € naučnicama za njihov doprinos istraživanju u oblasti fizike, matematike i kompjuterskih nauka. Detaljne informacije o kriterijima i načinu no ...

Kategorija: Javni pozivi
Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju

Ljetna škola Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT)

Ljetna škola Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) iz oblasti razvoja novih proizvoda za prehrambenu industriju Organizacioni komitet 3. Ljetne škole o razvoju novih proizvoda iz prehrambene industrije poziva profesionalce I studente iz prehrambenog sektora da se prijave na besplatnu 5-todnevnu radionicu koje će se sastojati od interaktivnih predavanja, zadataka ...

Kategorija: EU Fondovi, Kategorija: Javni pozivi
Marie Sklodowska Curie džepni vodič

Marie Sklodowska Curie džepni vodič

Evropska komisija je objavila da je nova verzija Marie Sklodowska Curie džepnog vodiča za istraživače, istraživačke institute i kompanije (MSCA pocket guide for researchers, universities, research institutes and companies) objavljena na portalu EU Izdavačkog ureda: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/758a6af6-82ad-11ea-bf12-01aa75ed71a1.Također je objavlje ...

Kategorija: EU Fondovi
#EUvsVirus Hackathon

Prvi #EUvsVirus Hackathon (PRIJAVI SE)

Od 24.-26.04.2020. godine Evropska komisija organizira prvi #EUvsVirus Hackathon u saradnji sa zemljama članicama, kao i svim zemljama pridruženim u Horizont 2020, te uz dragocjenu podršku stotina volontera koji su ranije organizirali nacionalne hackaton-e u svojim zemljama. Očekuje se preko 60,000 učesnika. U utorak 07.04.2020. godine EU ministri za istraživanje i inovacije ...

Kategorija: Javni pozivi
Otvaranje poziva EU4TECH PoC

Otvaranje poziva EU4TECH PoC: 21. aprila 2020

EU4Tech najavljuje otvaranje poziva za prijedloge projekata "Proof of Concept" (PoC) za zapadni Balkan u 2020. godini. Poziv će biti otvoren 21. aprila 2020. godine, a otvoren do 24. juna 2020. godine. Otvaranje poziva možete pratiti preko webinar na ZOOM platformi 21. aprila 2020. godine u 10:30, gdje će se predstaviti poziv, te odgovoriti na pitanja. Ovdje se možete regist ...

Kategorija: EU Fondovi, Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).