Skip to the content

Javni pozivi

Održan Info dan na temu Horizon 2020, COST i Marie Sklodowska-Curie akcije

05. novembar, 2018. - Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, organizovalo je Infodan na temu: "Horizon 2020, COST i Marie Sklodowska-Curie akcije".

Kategorija: Horizon 2020, Kategorija: Javni pozivi

Poziv za ucesce na info danu - 05.11.2018. godine

Info dan će se održati u ponedjeljak, 05.11.2018. godine, na Elektrotehničkom fakultetu UIS-a (amfiteatar u prizemlju), sa početkom u 11:00 sati.

Kategorija: Horizon 2020, Kategorija: Javni pozivi

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekuceg granta

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu

Kategorija: Javni pozivi

Konkurs za dodjelu "Nagrade za nauku" za uspjehe na medjunarodnom planu u 2017. godini

Na osnovu člana 4. Pravilnika o nagradama u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu ('Službeni glasnik BiH' broj 28/18) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje Konkurs za dodjelu "Nagrade za nauku" za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini

Kategorija: Javni pozivi

DIATOMIC - Do 200.000 eura za inovacije na polju mikroelektronike i "pametnih" integrisanih sistema

DIATOMIC, evropska mreža habova za digitalnu inovaciju, otvorila je 15. marta 2018. poziv za dodelu 1.500.000 eura malim i srednjim preduzećima i istraživačkim organizacijama.

Kategorija: Javni pozivi

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz granta za 2017. godinu

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka) utvrđeni se kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu.

Kategorija: Javni pozivi

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).