Skip to the content

Webinar

Horizon Evropa

Održan Webinar "Popularizacija učešća u Okvirnom programu Horizon Evropa"

U okviru međunarodnog projekta "Popularizacija učešća ICT istraživača u Horizon 2020", na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru je 10. novembra 2020. godine održan webinar na temu "Popularizacija učešća u okvirnom programu Horizon Evropa". Webinar je organizovao Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru na TEAMs platformi, gdje su učesnicima prezentirani rezultati ankete, kao i ...

Kategorija: Webinar
Horizon Europa

Webinar: Popularizacija učeća u okvirnom programu Horizon Europa

U okviru projekta "Popularizacija učešća ICT istraživača u Horizon 2020", Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru vrši analizu učešća BH partnera u EU programima. Cilj projekta je popularizacija učešća istraživača sa univerziteta i drugih institucija koje rade na realizaciji projekata iz Informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u okvirnom programu Horizon 2020, odnosno ...

Kategorija: Webinar
Otvorena nauka i prava intelektualne svojine

Webinar na temu "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine"

Pogledajte snimak sa Webinara:       EURAXESS Centar Bosne i Hercegovine organizuje webinar na temu "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine" koji će se održati 21.10.2020. godine (srijeda), u periodu od 9:00-13:00 časova. Webinar će biti organizovan kao interaktivna obuka. Svi zainteresovani koji prijave učešće na webinaru dobiće email sa materijalom koji bi trebal ...

Kategorija: Webinar
Otvoreni pristup istraživačkim infrastrukturama

Webinar Otvoreni pristup istraživačkim infrastrukturama

Kao dio Programa podrške Otvorenom pristupu istraživačkim infrastrukturama na Zapadnom Balkanu, Regionalno vijeće za saradnju organizira dvodijelni webinar 29. i 30.06.2020. godine, u period od 14:00-17:30 sati. Ovaj trening je prvenstveno namijenjen menadžmentu, administrativnom i istraživačima na javnim institucijama, zainteresiranim za razvoj i usvajanje politika otvorenog p ...

Kategorija: Webinar
MSCA Impact and Future Challenges

MSCA2020.hr: MSCA Impact and Future Challenges

U sklopu hrvatskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja zajedno s Agencijom za mobilnost i programe EU-a organizuje videokonferenciju pod nazivom "MSCA2020.hr: MSCA Impact and Future Challenges". Ciljevi konferencije su pokazati uticaj i važnost Marie Skłodowska-Curie akcija (MSCA) na istraživače i na jačanje evropskog istraživačkog prosto ...

Kategorija: Webinar
Istraživački podaci - šta s njima

Webinar "Istraživački podaci - što s njima?"

U sklopu projekta RDA Europe 4.0 (Research Data Alliance) Srce će u suradnji s Hrvatskom zakladom za znanost, Sveučilišnom knjižnicom Rijeka, Sveučilišnom knjižnicom u Splitu, Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu održati dva webinara pod nazivom "Istraživački podaci - što s njima?". Cilj webinara je istraživačima, knjižnič ...

Kategorija: Webinar
DARIAH Virtual Exchange

Podsjetnik i poziv za istraživače

Podsjećamo vas na DARIAH Virtual Exchange Event on the Scholarly Primitives of Scholarly Meetings koji će se održati 28. maja 2020. godine. Ujedno vas pozivamo i da istražite tzv. Izložbeni prostor na https://www.virtualexchange.dariah.eu/. Ova virtualna zbirka raznih informacija i ideja ima namjeru djelovati kao poticaj i provokacija za razmišljanje, razgovor i dijalog čiji će ...

Kategorija: Webinar
National Capacity Building NI4OS Training

Webinar: National Capacity Building NI4OS Training

Obuka će biti održana 27.05.2020. godine putem videokonferencijskog linka. Uputstvo za videokonferencijsku vezu će biti dostavljena blagovremeno svim registrovanim učesnicima, a za prisustvovanje nije potreban nikakav dodatni softver osim modernog programa za pristup Internetu (Chrome, Firefox, itd). Pristup je moguć i sa mobilnih uređaja. Registraciju za prisustvo možete oba ...

Kategorija: Webinar
Coimbra Sustainability Summit 2020

Coimbra Sustainability Summit 2020

Kao agenti za inovacije moramo dati svoj doprinos u riješavanju društvenih izazova sa kojima se planeta suočava i pokušati da se pozabavimo nekim od 17 ciljeva održivog razvoja koje su Ujedinjene Nacije definisale 2015. godine (17 Sustainable Development Goals). Vizija događaja je raspravljati o tome kako nove tehnologije mogu podržati pristojan rad i ekonomski rast stvaranjem ...

Kategorija: Webinar
Digitalna humanistika

Upitnik o korištenju python programskog okruženja

Budući da značajan broj ljudi koji se bavi digitalnom humanistikom ima ili želi steći iskustva u radu s Python programskim jezikom, kolege iz Centra za informatiku i računarstvo Instituta Ruđer Bošković planiraju izradu oglednih primjera Jupyter bilježnica tematski vezanih uz područje digitalne humanistike koje bi bile dostupne na europskoj (EGI) i/ili nacionalnoj (SRCE) cloud ...

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).