Skip to the content

HORIZON 2020: Objavljen nacrt radnog programa 2018-2020

Horizon 2020

Europska komisija je objavila NACRT radnog programa za period od 2018. do 2020. godine.

Pripreme za radni program 2018-2020 započete su još 2016. godine, uz konsultacije svih zainteresiranih strana i diskusije sa državama članicama o prioritetima, koji su predstavljeni u neformalnim radnim dokumentima, gdje se nalazi 17 tematskih dokumenata, te jedan opći dokument.

Usvajanje i objavljivanje radnog programa očekujemo do kraja oktobra 2017. godine.

Svaka tematska sekcija organizovala je konsultacije sa zainteresiranim stranama na način koji je najpogodniji za tu temu kao i odgovarajuće ciljne grupe.

Nacrti radnih programa su objavljeni javno prije usvajanja istog, kako bi se omogućilo potencijalnim učesnicima da se upoznaju sa glavnim linijama ovog radnog programa.

Nakon što se izvrši prilagođavanje i usvajanje svi radni programi će biti objavljeni na portalu za učesnike.

Više informacija o nacrtu radnog programa: (Sekcija: Next Work Programme 2018-2020)
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme


Više informacija o objavljenim pozivima:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 

 

Kategorija: Horizon 2020
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).