Skip to the content

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz granta za 2017. godinu

Javni poziv

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka) utvrđeni se kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu.

Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sredstva

Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2017.godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi".

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti nauke putem javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 30.000,00 KM.

Sve ostale informacije možete pronaći na:
http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=8417&langTag=bs-BA

Kategorija: Javni pozivi

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).