Skip to the content

ERIs NCP projekat RICH2020 predstavljen na skupu u Sofiji

Bugarsko Ministarstvo prosvjete i nauke je, u saradnji i uz finansijsku pomoć od strane Evropske Komisije kroz projekat H2020-785813 "Open RIs", organizovalo dvodnevnu konferenciju pod nazivom "Istraživačke infrastrukture nakon 2020. godine - održivi i efikasni ekosistem za nauku i društvo" - 22. i 23.3.2018. godine u prostorijama Sofijskog tehnološkog parka.

Izgradnja efikasne, održive i sveobuhvatne evropske istraživačke infrastrukture (RI) ekosistem je jedan od ključnih elemenata za razvoj i unapređenje znanja i tehnologije, kao i za ukupnu konkurentnost Evrope. Konkretno, istraživačke infrastrukture su važna mjesta za generisanje novih znanja i obučavanje visoko kvalifikovanih stručnjaka. Dugoročna održivost istraživačkih infrastruktura je više puta isticana kao jedan od glavnih izazova za ukupni sistem istraživanja i inovativnosti u Evropi. Preduslovi za dugoročnu održivost RI identifikovani su od strane Evropske komisije kroz sveobuhvatne konsultacije sa zainteresovanim stranama započete u decembru 2015. godine, što je rezultovalo objavljivanjem izvještaja u maju 2016.godine. Od tada je poduzet još niz koraka prema konačnom akcionom planu za rješavanje ovog problema. Sada je vrijeme da se pokrenu razgovori o prioritetima budućnosti evropskih istraživačkih infrastruktura sa državama članicama i zainteresovanim stranama.
Opšti cilj konferencije je diskutovati o konkretnom skupu akcija za podsticanje održivosti i uticaja evropskih istraživačkih infrastruktura na industriju, politiku i društvo. Konferencija je pružila platformu za diskusiju i dijalog političkih, istraživačkih i industrijskih aktera o budućnosti politika istraživačke infrastrukture i njihovom doprinosu izvrsnosti istraživanja, inovacijama, rastu i razvoju.Konferencija je bila podeljena na tri glavna bloka:

  • Pozadina i glavni izazovi
  • Ključni elementi Akcionog plana - sinhronizacija politika istraživačke infrastrukture (RI) na različitim nivoima (nacionalne mape puta, koordinacija investicija, namjenski budžeti za RI, mehanizmi sufinansiranja itd.); sinergije i komplementarnost različitih izvora finansiranja (mogućnosti za saradnju RI u različitim domenima, transnacionalni pristup RI-u itd.); istraživači kao čvorišta inovacija (mogućnosti za saradnju sa industrijom, inovativne usluge, digitalne vještine , strategije uključivanja korisnika, obrazovna uloga RI itd.)
  • Evropski poziv za akciju - politički panel kojim se predstavlja Evropski poziv za akciju o dugoročnoj održivosti RI.

Govornici su među ostalima bili i: Krasimir Valčev, Ministar prosvjete i nauke Bugarske; Karlos Moedaš, komesar za istraživanje, inovacije i nauku EU; Žan-David Malo, direktor Direktorata za istraživanje i inovacije u Evropskoj Komisiji; Đorđo Rosi, predsjedavajući Evropskim strateškim forumom o istraživačkim infrastrukturama (ESFRI); ali i mnoge druge uvažene zvanice - predstavnici ministarstava EU država i direktori instituta itd.Posebno mjesto na konferenciji je bilo posvećeno, u izložbenom dijelu, promociji Združenog istraživačkog centra (JRC) i ESFRI-ja, ali i uspješnih evropskih projekata koji se odnose na istraživačku infrastrukturu, kao što su: RICH2020, SEEIST, IICT-BAS, SHARE, GATE, DiSSCo, EARIV, DANUBIUS-RI.

Konferenciji je prisustvovao i g-din Dalibor Drljača, kao predstavnik RICH2020 projekta čiji je cilj osnaživanje nacionalnih kontakt tačaka zaduženih za istraživačku infrastrukturu.

Kategorija: Horizon 2020
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).