Skip to the content

DIATOMIC - Do 200.000 eura za inovacije na polju mikroelektronike i "pametnih" integrisanih sistema

DIATOMIC, evropska mreža habova za digitalnu inovaciju, otvorila je 15. marta 2018. poziv za dodelu 1.500.000 eura malim i srednjim preduzećima i istraživačkim organizacijama. Osnovna ideja je da se pospeši primena elektronskih komponenti, kao i "pametnih" integrisanih sistema na poljima zdravstva, poljoprivrede i industrijske proizvodnje. Poziv je otvoren do 15. juna 2018.

DIATOMIC, mreža inovacionih habova podržana od strane Europske Komisije, podržaće male timove koji žele da dizajniraju, razvijaju, testiraju i plasiraju inovativna rješenja zasnovana na naprednoj mikroelektronici, kao i "pametnim" integrisanim sistemima. Kroz intenzivnu saradnju sa vodećim Europskim dobavljačima elektronskih komponenata, senzora, "pametnih" tehnologija i sistema, mala i srednja preduzeća biće u prilici da usvoje nove tehnologije, testiraju svoja rješenja i smanje rizik na putu ka tržištu.

Na konkurentnim tržištima, dugoročni uspijeh digitalnih proizvoda podrazumijeva upotrebu resursa koji su često nedostupni malim i srednjim preduzećima. S tim u vezi, DIATOMIC pruža potrebne alate kako bi razvoj i testiranje proizvoda zasnovanih na naprednoj mikro-elektronici učinio dostupnim, a sam put od prototipa do plasmana na tržište jednostavnim i efikasnim.

Osmišljen kao platforma za digitalnu inovaciju, DIATOMIC putem svoje mreže habova (zdravstvo, poljoprivreda, industrijska proizvodnja) nudi širok spektar usluga i ekspertize: naprednu infrastrukturu kao podršku dizajniranju, razvijanju, testiranju digitalnih proizvoda, te finansijsku i mentorsku podršku, itd.

Poziv je namijenjen malim timovima (2-3 partnera) iz zemalja članica EU, kao i pridruženih zemalja. Maksimalan iznos za koji timovi mogu da apliciraju iznosi 200.000 eura po projektu. Neophodno je da se predloženi koncepti zasnivaju na elektronskim komponentama i "pametnim" integrisanim sistemima. Takođe, timovi bi trebalo da u sklopu prijave pruže i uvid u početni biznis plan. Nakon evaluacije i selecije, timovi ulaze u trofazni program organizovan tako da svaka faza predstavlja korak više ka gotovom i spremnom proizvodu za tržište. Predviđeno trajanje ovog programa je od 9 do 15 meseci.

Kao podrška pri formiranju timova, dostupna je DIATOMIC platforma na kojoj istraživačko-tehnološke organizacije, univerziteti, te centri kompetencija mogu da ponude svoje resurse, odnosno usluge i to kroz jedan od tri inovaciona haba (zdravstvo, poljoprivreda, industrijska proizvodnja), te tako odgovore na potrebe i zahtijeve malih i srednjih preduzeća. Takođe, kompanijama koje su u potrazi za partnerima dostupan je i DIATOMIC helpdesk na stranici (www.f6s.com/diatomic).

Ovaj projekat podržan je od kroz program Europske Unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 pod ugovorom broj 761809.

Kako biste preuzeli zvaničnu dokumentaciju, posetite diatomic.eu. Za dodatne informacije, pišite na info@diatomic.eu.

Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).