Skip to the content

Održan Info dan na temu Horizon 2020, COST i Marie Sklodowska-Curie akcije

05. novembar, 2018. - Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, organizovalo je Infodan na temu: "Horizon 2020, COST i Marie Sklodowska-Curie akcije".

Info dan je održan na Elektrotehničkom fakultetu UIS-a, na koje su učesnici skupa upoznati su sa navedenim programima, njihovom strukturom i oblastima, te pravilima učešća. Pored toga, bilo je riječi o novim Radnim programima za period 2018-2020 ,u okviru H2020, kao otvorenim i predstojećim pozivima za prijavu projekata.

Predavači na info danu bili su Dalibor Drljača, Katarina Bonjaković i Salko Kovačić.

Kategorija: Horizon 2020, Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).