Skip to the content

Horizon 2020 Proposal Writing Days

Evropska komisija u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske organizuje dvodnevni trening "Horizon 2020 Proposal Writing Days" koji će se održati u Banjoj Luci 26-27 septembra 2018. godine. S obzirom na to da su dosadašnji treninzi u BiH obrađivali opšte elemente za pripremu prijedloga projekata prema najvećem evropskom programu Horizon 2020, ovaj trening će se fokusirati na primjere dobre prakse iz regiona uz obilje sugestija o tome kako napisati "win-win" prijedlog projekta.

Molimo vas da se prijavite najkasnije do četvrtka, 20.9.2018. putem sljedećeg linka: https://h2020-banja-luka2018.service-facility.eu

Trening je besplatan za sve polaznike, a organizator ne snosi troškove prevoza i smještaja.

O mjestu i vremenu održavanja treninga polaznici će biti naknadno obaviješteni.

Kategorija: Horizon 2020
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).