Skip to the content

Uspjesna prica o Horizon 2020 projektu iMARECULTURE

iMARECULTURE

Uspješna priča o Horizon 2020 projektu iMARECULTURE objavljena je 17. septembra 2018. godine na Euronewsu u okviru naučnog programa FUTURIS koji emitira najnovije vijesti o vodećim naučnim i tehnološkim istraživačkim projektima u Evropi.

iMARECULTURE – Advanced VR, iMmersive serious games and Augmented REality as tools to raise awareness and access to European underwater CULTURal heritagE (Napredna virtuelna realnost, imerzivne edukativne igre i proširena stvarnost kao alatke za povećanje popularnosti i pristupačnosti evropskog podvodnog kulturnog naslijeđa)

Kroz aktivnosti projekta će evropskoj i svjetskoj javnosti biti omogućeno da otkrije ljepote objekata kulturnog naslijeđa koji se nalaze pod vodom i do sada su bili pristupačni samo roniocima. Pomoću tehnika virtuelne stvarnosti posjetiocima interneta će se omogućiti da pogledaju artefakte sa tri izabrane podvodne lokacije: Mazotos na Kipru, Xlendi na Malti i Baiae u Italiji. Mazotos i Xlendi čuvaju ostatke potonulih brodova, a Baiae je podvodni arheološki park u kome se nalaze ostaci čitavog antičkog grada i luke sa zgradama, mozaicima i statuama.

U okviru projekta će biti kreirane dvije edukativne igre: pomorska trgovina u kojoj će igrač prevoziti robu brodovima iz antičkog perioda i doživljavati razne avanture na tom putu, te podvodna arheologija u kojoj će se simulirati proces arheološkog iskopavanja pod vodom. Pored toga, na izabranim lokacijama bit će moguće podvodne ture sa mobilnim aplikacijama proširene stvarnosti, a u Thalassa muzeju na Kipru bit će kreirana postavka sa aplikacijom virtuelne realnosti pomoću koje će posjetioci moći „zaroniti“ i istražiti podvodni arheološki sajt.

Osnovni cilj projekta je da se javnosti približi podvodno kulturno naslijeđe, kao sastavni dio evropskog identiteta, koje premošćuje razlike između civilizacija. Projekat planira da ovo naslijeđe, koje nije dostupno javnosti, približi pomoću digitalnih tehnologija kroz virtuelne posjete, edukativne igre sa imerzivnim tehnikama i proširenom stvarnošću. Projekat treba dizajnirati, analizirati, razvijati i evaluirati pionirske aplikacije i sisteme u kontekstu virtuelnih muzeja kroz kolaborativno i inovativno istraživanje grupe naučnika iz oblasti arheologije, kompjuterskih nauka, kreativnih umjetnosti, muzeologije, komunikologije i psihologije.

Zvanična Web stranica projekta: http://imareculture.weebly.com

Nositelj projekta:
University of Technology, Kipar

Donator:
EU - Horizon 2020

Partneri:

  • Tehnološki univerzitet, Kipar, koordinator projekta
  • Masarykov univerzitet, Češka Republika
  • Univerzitet Concordia, Kanada
  • Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  • Univerzitet D'aix Marseille, Francuska
  • Kiparski univerzitet, Kipar

Vrijeme trajanja projekta: 01.11.2016 – 01.11.2019.

Preuzeto sa: http://www.unsa.ba/novosti/prica-o-h2020-projektu-imareculture-emitirana-na-euronewsu

Kategorija: Horizon 2020
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).