Skip to the content

Prezentacija platforme otvorenih inovacija u okvriu ALL4RD projekta

ALL4RD projekt
ALL4RD

Prezentacija platforme otvorenih inovacija koja je namijenjena uspostavljanju saradnje između potencijalnih partnera za istraživanje i razvoj će biti održana u utorak 11.6.2019. godine na Građevinskom fakultetu Univerzitata "Džemal Bijedić" u Mostaru, sala 105 (prvi sprat) sa početkom u 11:00 sati.
 
Platforma otvorenih inovacija je razvijena u okviru projekta "Promovisanje saradnje između univerziteta i industrije za istraživanje i razvoj kroz saradnju i platformu otvorenih inovacija - All4R&D", kojeg finansira Evropska Komisije kroz Erasmus+ program.

Projekt se implementira na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, koji je jedan od trinaest partnera na projektu. U projekt su uključeni Univerziteti i kompanije iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Armenije, Finske, Austrije i Njemačke.

Projekt traje 3 godine, a ima za cilj povećanje saradnje između privrede i univerziteta.  Više o projektu na možete pronaći na stranici all4rd.net.

Agenda događaja je u prilogu. Molimo da  se registrujete na registracijskoj formi u nastavku najkasnije do ponedjeljka 10.6.2019. godine 10:00 sati.

Web adresa platforme otvorenih inovacija: http://platform.all4rd.net/

Google lokacija: https://goo.gl/maps/d8JQPQzyioHsJajEA

Dnevni red i registracija:

A. Lični podaci:

B. Podaci o vašoj instituciji:

Kategorija: Info dan
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).