Skip to the content

Marie Sklodowska Curie džepni vodič

Marie Sklodowska Curie džepni vodič

Evropska komisija je objavila da je nova verzija Marie Sklodowska Curie džepnog vodiča za istraživače, istraživačke institute i kompanije (MSCA pocket guide for researchers, universities, research institutes and companies) objavljena na portalu EU Izdavačkog ureda:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/758a6af6-82ad-11ea-bf12-01aa75ed71a1.

Također je objavljeno da je rok za prijavu projekata u okviru RISE 2020 Poziva produžen do 12.05.2020 po Briselskom vremenu.

Kategorija: EU Fondovi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).