Skip to the content

Poziv za finansiranje: robotska tehnologija i rješenja odmah raspoloživa u bolnicama

Call for funding: robotic tech and solutions immediately deployable in hospitals

Projekt DIH-HERO koji financira EC, bori se protiv Covid-19 hitnim pozivom za prijedloge projekata (rok od jedne sedmice) za poticanje robotskih rješenja koja se mogu brzo implementirati u zdravstvenom sektoru.

DIH-HERO je raspisao hitni poziv za prijedloge projekata koji mogu demonstrirati postojeća rješenja robotike koja mogu udovoljiti medicinskim potrebama. Projekt mora odgovoriti na relevantnu kliničku potražnju i zdravstveni problem vezan za COVID-19 koji se mora riješiti. Za ovaj poziv bit će izdvojeno do milion eura, a za svaki odabrani projekt biti će odobreno do 100.000 eura.

Poziv otvoren od 10. do 17. aprila 2020. godine.

Pridružujući se inicijativi Komisije AI-Robotics vs COVID19, projekt H2020 DIH-HERO, zajedno s njihovom europskom mrežom Robotics in Healthcare, bori se protiv COVID-19 kako bi podržao zdravstvene radnike i spasio živote.

DIH-HERO ukupno nudi do 5 milijuna eura na otvorenim pozivima za borbu protiv covid-19. Poziv eksperimenta za transfer tehnologije, koji nudi 4 milijuna eura financiranja, i dalje je otvoren i prima prijedloge koji se odnose na broj 19 (maksimalno 200.000 eura po prijavi, rok 15. juni 2020. godine).

Više informacija: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-funding-robotic-tech-and-solutions-immediately-deployable-hospitals

Kategorija: EU Fondovi, Kategorija: Horizon 2020, Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Salko Kovačić

Future and Emerging Technologies (FET) - Information and Communication Technologies (ICT)

Telefon: +38736281040