Skip to the content

Poziv za nominacije za L'Oreal-UNESCO nagradu za žene u nauci za 2021. godinu

L'Oreal-UNESCO

U okviru saradnje "Za žene u nauci" između UNESCO-a i L’Oreal Fondacije, otvoren je poziv za nominacije za istaknute naučnice iz cijelog svijeta za 2021. godinu. U okviru ove saradnje biće dodijeljeno 5 nagrada u vrijednosti od 100,000 € naučnicama za njihov doprinos istraživanju u oblasti fizike, matematike i kompjuterskih nauka.

Detaljne informacije o kriterijima i načinu nominovanja, kao i dodjeli nagrada se mogu naći na OVOM LINKU.

Kandidate za nagradu mogu nominovati isključivo renomirani naučnici (rektori ili šefovi naučnih ustanova, članovi akademije nauka, redovni profesori, bivši dobitnici nagrade za žene u nauci, nosioci zvanja doktora nauka iz oblasti prirodnih nauka).

Nominacije se dostavljaju isključivo putem web platforme:
https://www.forwomeninscience.com, najkasnije do 31.5.2020.godine.

Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).